Objavljen poziv

Rušenje trošnog objekta korak k uređenju Kalafata i područja oko budućeg Art kvarta

Ljiljana Hlača

Procijenjena vrijednost radova uklanjanja zgrade te čišćenja prostora i grubog niveliranja je 120.000 kuna / Snimio Vedran KARUZA

Procijenjena vrijednost radova uklanjanja zgrade te čišćenja prostora i grubog niveliranja je 120.000 kuna / Snimio Vedran KARUZA

Riječ je o ispražnjenom trošnom objektu u Ulici Prvog maja koji se već duže vrijeme ne koristi te predstavlja potencijalnu opasnost u javno-zdravstvenom pogledu i narušava gradski ambijent, kažu u Gradu RijeciRIJEKA  Trošna zgrada u Ulici Prvog maja na broju 4, odnosno na Kalafatima nasuprot zgrade Elektroprimorja na Brajdi, u planu je za rušenje. Grad Rijeka je ovih dana objavio i poziv za dostavu ponuda za građevinske radove njezina uklanjanja, čišćenja prostora nakon izvedenih radova i grubi nivelir. Procijenjena vrijednost ovog zahvata je 120.000 kuna.


Narušava ambijent


– Njezino uklanjanje predstavlja dio kontinuirane imovinsko-pravne pripreme koja se provodi na Kalafatima, a u cilju rekonstrukcije ovog dijela grada. Uklanjanje ove zgrade predstavlja doprinos i sistematizaciji šireg kontaktnog područja Art kvarta na području bivšeg tvorničkog kompleksa »Benčić«, opravdali su nam ovaj projekt u Gradu Rijeci.Riječ je o ispražnjenom trošnom objektu koji se već duže vrijeme ne koristi, te predstavlja potencijalnu opasnost u javno-zdravstvenom pogledu i kao takav narušava gradski ambijent, navode u Gradu Rijeci.
Na toj je lokaciji prema Detaljnom planu uređenja Brajde planirana gradnja novih građevina pretežito poslovne namjene i stepeništa s odmorištima. Stepenište bi spajalo raskrižje s Ulicom Ivana Filipovića.


Šteta što se o Kalafatima ne razmišlja i kao opciji za rješavanje velikog problema na Brajdi, ali i na Potoku, a riječ je o nedostatku parkirališnih mjesta.


Naime, planom uređenja Brajde garažni objekt planiran je u neposrednoj blizini, u Filipovićevoj ulici koji bi trebao riješiti i problem parkiranja budućeg poslovno-stambenog kompleksa s pješačkim trgom na području Kalafati.


Ostaci radionica


Prostor Kalafati relativno je mala, ali denivelirana površina na koju su se nekad nalazile građevine iz 19. stoljeća, a koje su zapravo predstavljale ostatke nekadašnjih radionica koje su nicale uz Škurinjski potok. Priča da se ovaj dio grada planira urediti stara je više od 15 godina. Preduvjet za to rješavanje je imovinsko-pravnih odnosa jer ta površina nije u cijelosti u vlasništvu Grada, a izlaštenja, u pravilu, traju jako dugo.


U Mjesnom odboru Brajda-Dolac kažu da do sada Odbor nije dobivao upite građana vezano za uređenje ove lokacije, niti su po toj temi zaprimali neke prijedloge i/ili ideje. Oni su svojedobno planirali urediti površinu u sklopu komunalnih prioriteta sadnjom biljaka i postavom klupa, ali je koronavirus to stopirao. Stoga, kažu, podržavaju svaku inicijativu, a i otkrivaju da je još prije krize, točnije 2007. i 2008. godine, postojala namjera da se tu izgradi poslovni kompleks s podzemnom građevinom, odnosno tunelom koji bi izbijao negdje kod Ekonomskog fakulteta. No, ta ideja zbog tadašnje gospodarske situacije nije pala na plodno tlo.