Sastanak u Ministarstvu

Rješenje za mješoviti komunalni otpad: Europa je spremna dati novac

Biljana Savić

Tijekom tri godine odloženo 200.000 kubičnih metara miješanog komunalnog otpada / Snimio Marko GRACIN

Tijekom tri godine odloženo 200.000 kubičnih metara miješanog komunalnog otpada / Snimio Marko GRACIN

Postoji mogućnost EU sufinanciranja u iznosu od 85 posto. Preostalih 15 posto osigurali bi, ovisno o mogućnostima, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, kazao je ministar Tomislav ĆorićRIJEKA Na inicijativu ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića jučer je u Ministarstvu održan radni sastanak s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Viškovo, Čistoće i Ekoplusa na kojem se razgovaralo o sanaciji lokacije na kojoj je godinama odlagan miješani komunalni otpad s područja Rijeke i okolice.


Na sastanku su, uz predstavnike resornog Ministarstva, sudjelovali stručnjaci iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, župan Zlatko Komadina, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel te direktor Ekoplusa Josip Dedić sa suradnicima.


Od 2011. godine, odnosno od zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Viševac do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, na ovoj se lokaciji odlagao miješani komunalni otpad.
Procjenjuje se da je u razdoblju od tri godine na toj lokaciji odloženo 200.000 kubičnih metara miješanog komunalnog otpada. S obzirom na to da je ova tematika vezana uz rad ŽCGO-a Marišćina te utječe na trenutnu situaciju na području Općine Viškovo i okolnih naselja, ministar Ćorić je rekao da je Ministarstvo definiralo korake za sanaciju lokacije. Uz to, dodao je da postoji mogućnost sufinanciranja sanacije lokacije iz fondova Europske unije.


– Nužno je da što prije, zajedničkim snagama, pristupimo sanaciji ove lokacije jer postoji mogućnost EU sufinanciranja u iznosu od 85 posto. Preostalih 15 posto osigurali bi, ovisno o mogućnostima, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka – kazao je Ćorić.


Na sastanku je dogovoren i hodogram daljnjih aktivnosti kako bi se s postupkom sanacije započelo 2020. godine, a sve kako bi Ministarstvo osiguralo sufinanciranje s obzirom na to da je najkasnije do kraja 2023. godine potrebno završiti sve projekte koji se sufinanciraju iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«.


– Vrlo sam iznenađen ovom potporom, to je bila naša želja, a sad želimo da se sanacija čim prije provede, ali na način da se ne zadire u tijelo odlagališta, jer se mora izbjeći bilo kakav utjecaj na kvalitetu zraka i zdravlje građana – kazao nam je zamjenik načelnice Viškova Denis Mladenić nakon jučerašnjeg sastanka u Ministarstvu.