Projekt stoljeća

Rijeka pred poslom koji je po visini EU novca odmah iza Pelješkog mosta. Radit će se u preko 200 ulica

Damir Cupać

Arhiva Novi list / Ilustracija

Arhiva Novi list / Ilustracija

Najvažniji riječki resursi, pitka i morska voda, bit će zaštićeni po najstrožim ekološkim standardima. U sklopu projekta izgrađeno će biti više od 200 kilometara kanalizacije i oko 100 km vodovoda. Za očekivati je da radovi krenu u prvoj polovici 2019.RIJEKA Ugovor o najvećem hrvatskom projektu, odmah iza Pelješkog mosta, koji se sufinancira europskim sredstvima, potpisan je bez puno pompe u Rijeci, a riječ o o ulaganju većem od 1,7 milijarda kuna u vodovodno-komunalni sustav riječke aglomeracije. Projekt će se realizirati godinama, a nakon što bude gotov, dva najvažnija riječka resursa, pitka i morska voda, bit će zaštićena po najstrožim ekološkim standardima. Prvi radovi na realizaciji ove kapitalne komunalne investicije mogli bi početi u prvom dijelu 2019. godine.


Nužne predradnje 


U Komunalnom poduzeću Vodovod i kanalizacija (VIK) pojašnjavaju da je u tijeku postupak savjetovanja i kontrole pripremljene natječajne dokumentacije za četiri postupka nabave i to za nadzor, upravljanje projektom »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka«, uslugu informiranja, jačanja vidljivosti projekta te izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi.


– Kontrolu obavljaju sva tijela uključena u provedbu ovog velikog projekta na području aglomeracije Rijeka, koji će se sufinancirati iz EU fondova. Riječ je o tijelima Hrvatskih voda i njihova Predstavničkog tijela razine 2 te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
Po završetku kontrole pristupit će se provedbi prethodnog savjetovanja sukladno zakonski propisanom postupku provođenja javne nabave velike vrijednosti. Sva natječajna dokumentacija prije objave javnog nadmetanja mora biti pregledana i odobrena od strane Hrvatskih voda i njihova Predstavničkog tijela razine 2 te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao tijela uključenih u provedbu ovog projekta na području aglomeracije Rijeka. Raspisivanje javne nabave ovisit će o dinamici provedbe spomenutih predradnji, odnosno trajanju kontrole, broju zaprimljenih prijedloga i primjedbi na objavljenu dokumentaciju, njihova razmatranja, izrade izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Nadamo se kako će se u što je moguće kraćem roku ispuniti svi preduvjeti kako bi se već najesen raspisao natječaj za izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi, pojašnjavaju u VIK-u.


Prikaz trase radova


Prikaz trase radovaZa izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi, u što ne spadaju i radovi na uređaju za pročišćavanje, planira se raspisati jedinstven natječaj za sedam grupa radova, što znači u konačnici i sklapanje istog broja ugovora za izvođenje radova i to za izgradnju transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka-Zapad, izgradnju transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka-Istok, proširenje vodno-komunalne infrastrukture Rijeka, proširenje vodno-komunalne infrastrukture Kastav, proširenje vodno-komunalne infrastrukture Viškovo, proširenje vodno-komunalne infrastrukture Čavle te proširenje vodno-komunalne infrastrukture Jelenje.120


projekata po podsustavima


200 ulica u Rijeci bit će pod radovima 82 km kanalizacije i 31 km vodovoda gradit će se u Rijeci 23 km kanalizacije i 9 km vodovoda gradit će se u Kastvu 41 km kanalizacije i 19 kilometara vodovoda u Viškovu 28 km kanalizacije i 17 kilometara vodovoda u Općini Čavle 44 km kanalizacije i 24 kilometra vodovoda u Jelenju


– Tehnički gledano, radovi na više od 200 kilometara kanalizacije i oko 100 kilometara vodovoda sastojat će se od nekoliko cjelina – izgradnje sanitarnih transportnih cjevovoda za transport otpadnih voda iz rubnih dijelova aglomeracije, optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje, izgradnja retencija i izgradnja /rekonstrukcija kišnih preljeva, proširenja sustava sanitarne odvodnje i zamjene dijela sustava vodoopskrbe. Kriterij odabira bit će ekonomski najpovoljnija ponuda. Ugovori o građenju sklopit će se prema uvjetima za izvođenje građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje za koje je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. kao naručitelj izradilo projektnu dokumentaciju. Dio projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka su i radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na državnim cestama, točnije u centru grada, u ulicama Krešimirova – Adamićeva. Oni neće biti dio spomenutog nadmetanja jer se planiraju ugovoriti zajedno s Hrvatskim cestama, pri čemu će troškove zahvata obnove kolničke konstrukcije u punoj širini financirati Hrvatske ceste. Radovi u trupu državnih cesta s obnovom njihova kolnika planiraju se izvoditi u dvije faze. Prvo na potezu od Mlake do Belog kamika, a u drugoj fazi radovi u nastavku – od Belog kamika do Mrtvog kanala. Za prvu fazu se također najesen očekuje raspisivanje natječaja, navode u VIK-u.


Specifičan predmet 


U riječkom gradskom poduzeću naglašavaju da će se zbog specifičnosti predmeta ugovaranja zasebno provesti natječaj za odabir izvođača radova na projektiranju i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja. I u ovom slučaju kriterij za odabir će biti ekonomski najpovoljnija ponuda.


– Natječajem će se tražiti da izvođač radova uz izvođenje radova na izgradnji uređaja mora uređaj i projektirati te ga pustiti u rad. Time je u potpunosti izvođač radova odgovoran za ispravno funkcioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa zahtjevima isporučitelja vodnih usluga kao naručitelja. Zahtjevi će biti u cijelosti definirani natječajnom dokumentacijom. Raspisivanje ovog natječaja očekuje se krajem ove ili početkom iduće godine. Uz već spomenutih pet vrsta nabava predviđena je i nabava opreme za održavanje i nadzor kanalizacijskog sustava te nabava malim pumpnih stanica za lokalno spajanje objekata koji su smješteni na nižoj koti od transportnih cjevovoda. Ova šesta po vrsti nabava bit će raspisana posljednja, pojašnjavaju u VIK-u. Oni dodaju da će početak radova ovisiti o tijeku provedbe javnog nadmetanja, ali da je realno očekivati, ako ne bude poteškoća sa žalbama i prigovorima, da prvi radovi krenu u prvoj polovici 2019. godine.


Arhiva NL


Arhiva NLO obuhvatu i veličini projekta govori i podatak kako je bilo potrebno izraditi ukupno 120 projekata po podsustavima. Samo u Rijeci radovi će se izvoditi u 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Gradit će se i u Kastvu i to oko 23 kilometra kanalizacije i devet kilometara vodovoda, u općini Viškovo oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda. Radovi se neće izvoditi u rubnim, vrlo rijetko naseljenim područjima, gdje će se otpadne vode i dalje zbrinjavati na postojeći način – putem septičkih jama. VIK priprema GIS web aplikaciju putem koje će se moći dobiti informacija o trasama radova te omogućiti i pretraga po ulicama radi lakšeg pronalaska za svakog ponaosob interesantnog dijela područja aglomeracije Rijeka. Vjerujemo kako će GIS web aplikacija za EU projekt vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka biti javno dostupna čim bude poznata prva dinamika realizacije ovog projekta. U ovom trenutku na internetskim stranicama ovog društva u rubrici Otpadna voda – EU projekt odvodnje aglomeracije Rijeka dostupne su kratke informacije, karte obuhvata, podaci o ishođenim lokacijskim i građevinskim dozvolama te uvid u njih.


Najveći komunalni projekt u Hrvatskoj


Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kaže da su najveći benefiti ovog projekta zaštita izvorišta pitke vode te očuvanje čistog mora.


Vojko Obersnel


Vojko Obersnel– Ma koliko se to mnogima činilo tek relativno bitnim u ovom trenutku, ovi su ciljevi izuzetno važni, a u budućnosti će biti još i važniji. Naravno, ovako opsežan projekt osigurat će, tijekom svoje realizacije, angažman mnogih tvrtki, a time i radna mjesta zaposlenih u tim tvrtkama. Također, važno je što će ovaj projekt omogućiti priključenje na kanalizacijski sustav i svih onih objekata koji to do sada nisu bili jer su se nalazili ispod razine kanalizacijskog kolektora pa su za priključenje bile potrebne lokalne crpne stanice. Projekt predviđa nabavku tih crpki. I konačno, valja reći da je ovaj projekt trenutno najveći komunalni projekt koji se EU sredstvima realizira u Hrvatskoj, a Rijeci i riječkom prstenu garantira ostvarenje cilja usklađivanja s Okvirnom direktivom o vodama, direktivama o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i o kvaliteti vode za kupanje. S pripremom projekta započelo se još 2010. godine izradom projektne studije. Od tada da sada trebalo je riješiti brojne imovinsko-vlasničke odnose i probleme te pripremiti više od 120 lokacijskih i građevinskih dozvola. Osam godina kasnije, zahvaljujući dobroj pripremljenosti projekta u prilici smo za njegovu realizaciju koristiti čak 1,2 milijarde europskih sredstava. To mnogo govori o ozbiljnosti pristupa i uspješnosti rada, zaključio je Obersnel.


Nova era u zaštiti najvrednijeg resursa


Direktor VIK-a Andrej Marochini naglašava da s ovim projektom za KD Vodovod i kanalizacija započinje nova era u zaštiti i održivom gospodarenju vodom, kao najvrednijim, jedinstvenim i nezamjenjivim resursom.


– A naš grad sa svojim prstenom diči se visokokvalitetnim vodnim bogatstvom, za koje vjerujem da je već prepoznatljiv brand grada koji teče. Ovom realizacijom dodatno će se zaštititi izvorišta i osigurati kvaliteta naše krške vode, na kojoj nam mnogi zavide, te pridonijeti njezinom očuvanju i zaštiti za buduće generacije. U isporuci vodne usluge u vrlo kratkom vremenu, a s obzirom na vrijednost i složenost cijelog projekta, postići će se europski standardi, povećati trenutna priključenost na javnu odvodnju za 25 posto u odnosu na trenutnu koja je 68 posto, te smanjiti gubici vode za osam posto. Priključenost na javnu odvodnju bit će 92 posto do 2023. godine, a u dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98 posto stanovništva. Istovremeno je pred nama i najveći izazov u realizaciji. U idućim godinama čeka nas možda do sada i najopsežnije i najrasprostranjenije izvođenje radova u isto vrijeme u više jedinica lokalnih samouprava. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. učinilo je sve kako bi i ovaj izazov uspješno realiziralo. Očekujem interes velikih građevinskih firmi koje trebaju prepoznati ovaj projekt. No uspjeh i rezultati projekta ovisit će uvelike i o profesionalnosti, pouzdanosti, točnosti i stručnosti i svih ostalih partnera, kao i razumijevanju naših sugrađana, kojima je ovaj projekt primarno i namijenjen. Projekt realiziramo prije svega radi njihove dobrobiti i povećanja životnog i komunalnog standarda, izjavio je Marochini.


Pročišćavanje otpadnih voda s biološkom obradom u zatvorenim objektima


Novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda biti će visokog drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90 posto suhe tvari. Izgradit će se na Delti, u blizini postojećeg uređaja, točnije nešto sjevernije od njega. Bit će lociran kao i postojeći, na desnoj obali Rječine. Postojeći uređaj će se ukloniti s lokacije kada se pusti u rad novi. Novi uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika i maksimalni protok od 1.000 litara u sekundi. Na njemu će se otpadne vode biološki obraditi prije njihova ispuštanja u more, a mulj će se obraditi i sušiti do sadržaja od minimalno 90 posto suhe tvari. Obrađivat će se i otpadni zrak kako ne bi bilo emisije neugodnih mirisa u okoliš. Predviđeno je da svi dijelovi uređaja budu u zatvorenim objektima.


– Točan početak radova na izgradnji novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vrlo je teško predvidjeti jer on ovisi o trajanju postupka javne nabave. Nadamo se kako bi već tijekom 2019. godine mogli ugovoriti projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Odabrani ponuditelj – izvođač radova će tada imati rok od 13 mjeseci od sklapanja ugovora za izradu potrebne projektne dokumentacije i ishođenje dozvola. Po ishođenim svim dozvolama za gradnju započet će gradnja u trajanju od 25 mjeseci te će nakon toga 12 mjeseci uređaj biti u probnom radu, navode u VIK-u.