Donijeli mjere

Rijeka plus umanjuje cijenu zakupnine za ožujak, ali za to vam je potreban – pečat

Portal Novi list

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje istih za ožujak 2021.godineZbog daljnjeg razvoja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima svim zakupnicima za prostore kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. Rijeka, umanjuje se plaćanje zakupnine za ožujak 2021.godine.


Pri tome se u Rijeka plusu vode ovim kriterijima:


  • Zakupcima sa padom prometa od 40-60% odobrit će se za umanjenje zakupnine za 30%,
  • Zakupcima sa padom prometa od 60,01-100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.
  • Referentno razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se na način da se promet za ožujak 2021.g. za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine, uspoređuje s veljačom 2020.g. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020.g., dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine

Zahtjevi za mjesec ožujak 2021.g. moraju se dostaviti na online obrascima, zaključno do 30. travnja 2021. godine. Zahtjevi i priložena dokumentacija moraju biti ovjereni potpisom i pečatom.
Zahtjevi se mogu dostaviti elektroničkom poštom [email protected], ili pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka.


Korisnici površina ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje istih za ožujak 2021.godine