U tijeku e-konzultacije

Rijeka kreće u smanjenje prireza: Konačni cilj je stopa od 10 posto

Aneli Dragojević Mijatović

Snimio: Mateo Levak

Snimio: Mateo Levak

Kada bi prirez bio 10 posto prosječna plaća bi na godišnjoj razini bila veća za 448 kunaRIJEKA – S ciljem poreznog rasterećenja građana, Grad Rijeka predlaže smanjenje stope prireza sa sadašnjih 15 na 14 posto, i to od početka iduće godine. To je, kažu, prvi korak prema ostvarenju konačnog cilja: smanjenja prireza porezu na dohodak na 10 posto, od 2025.


U priopćenju Grada navodi se, naime, da je na stranicama E-konzultacija Grada do 16. listopada ove godine otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga izmjena Odluke o porezima Grada Rijeke. Podsjećaju pritom da su Odlukom o porezima Grada Rijeke utvrđene sljedeće vrste gradskih poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Također, navode, Odlukom je propisano da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 15 posto.


– U cilju poreznog rasterećenja građana grada Rijeke, ovim Nacrtom prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke predlaže se smanjenje propisane stope prireza porezu na dohodak sa sadašnjih 15 posto na 14 posto s primjenom od 1. siječnja 2022. godine, što predstavlja prvi korak u ostvarenju konačnog cilja – smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 10 posto od 1. siječnja 2025. godine, navodi se u priopćenju.
Dostavili su izračun prema kojem bi, smanjenjem stope prireza zaposlena osoba s prosječnom mjesečnom bruto plaćom od 9.671 kuna (primjer prosječne mjesečne bruto plaće za lipanj 2021., prema DZS-u) zbog smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 14 posto u 2022. na godišnjoj razini imala veću neto plaću za 89,70 kuna.


Kada se stopa prireza porezu na dohodak smanji na 10 posto, neto plaća će se istoj na godišnjoj razini povećati za 448,40 kuna.


– U pogledu financijskog učinka na proračun Grada Rijeke u 2022., budući da se prihod od prireza porezu na dohodak u 2021. procjenjuje na 57 milijuna kuna, procjena je da će se donošenjem predložene Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke tj. smanjenjem stope prireza porezu na dohodak, u idućoj godini smanjiti prihod Grada od prireza porezu na dohodak za približno 4 milijuna kuna, navodi se u priopćenju. Zainteresirani građani se, navodi se, u postupak Savjetovanja mogu uključiti ispunjavajući online obrazac koji se nalazi na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr, na poveznici https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-izmjena-odluke-o-porezima-grada-rijeke/.


– Također, mogu se uključiti u savjetovanje i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Konačnu Odluku o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke. Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata. E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke, poručuju iz Grada.