Nedjeljom na jedan stupac Kim Cuculić

Rijeka i njen teatar

Kim Cuculić

Snimio Roni BRMALJ

Snimio Roni BRMALJ

Zgrada riječkog kazališta ovih dana slavi 130. obljetnicu otvorenja. Zasluge za to idu i tadašnjem gradonačelniku Giovanniju Ciotti. Možemo li danas u Rijeci zamisliti realizaciju jednog takvog grandioznog projekta u kulturi?