Uniri Sport

Rijeka dobiva sveučilišni Centar za sport, uređen i status studenata-sportaša

Ingrid Šestan Kučić

Foto M .LEVAK

Foto M .LEVAK

Stvorit će se preduvjeti za uključivanje studenata i zaposlenika sveučilišta u organizirane oblike tjelesnog vježbanja i sportaRIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je projekt UNIRI SPORT – uspostava razvoja sporta na Sveučilištu u Rijeci. Riječ je o prvoj fazi projekta koja je u skladu sa Smjernicama za razvoj sporta na Sveučilištu u Rijeci 2022. – 2025., a sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti osigurana su iz akumuliranih sredstava upisnina namijenjenih za unaprjeđenja studentskog standarda.


Dualne karijere


Riječ je o aktivnostima čiji je ukupni proračun 332.278 eura, a projektom će se stvoriti preduvjeti za aktivno uključivanje studenata i zaposlenika Sveučilišta u Rijeci u organizirane oblike tjelesnog vježbanja i sporta.


Namjera je UNIRI Sportom postići razvoj dualnih karijera i pružanje sustavne podrške studentima sportašima u njihovom postizanju sportskih rezultata – razvoj i provođenje rekreativnih tjelesnih aktivnosti za studente i zaposlenike u svrhu unaprjeđenja funkcionalne sposobnosti i zdravlja kroz programe rekreativnih tjelesnih aktivnosti, a razvijat će se i provođenje edukativnih programa usmjerenih na očuvanje zdravlja te će se postići veća uključenost studenata s invaliditetom u sportske i društvene aktivnosti u svrhu poboljšanja psihofizičkog zdravlja.
Sportski sadržaji provodit će se u odgovarajućim prostorima i u oblicima koji do sada studentima nisu bili dostupni, a projekt predviđa osnivanje sveučilišnog Centra za sport kao ustrojstvene jedinice sveučilišta bez pravne osobnosti za obavljanje stručne djelatnosti u području unaprjeđivanja studentskog standarda, prvenstveno u području sporta, rekreacije i očuvanja zdravlja.


Programi i aktivnosti koje će provoditi Centar odnosit će se na sve studente i djelatnike Sveučilišta u Rijeci i njihovih sastavnica, uključujući inozemne studente i druge osobe koje ostvaruju mobilnost na sveučilištu i njegovim sastavnicama po bilo kojoj osnovi.


Strategija Sveučilišta u Rijeci za razdoblje do 2025. godine kao svoje prioritete utvrđuje poticanje ulaganja u integrativne elemente infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci kao prostora djelovanja svih sastavnica, između ostalog izgradnju sportske infrastrukture, odnosno riječkog Instituta za tjelesnu aktivnost, sportsku medicinu i zdravlje (RITA).


Na Kampusu je već, u skladu sa Smjernicama, započela izgradnja vanjske sportske infrastrukture, a u projektu UNIRI SPORT predviđena je i suradnja sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom kroz koju će studentima i drugim članovima sveučilišta biti pružana integrirana institucijska podrška kroz savjetodavne, preventivne, edukacijske i informativne usluge prema individualnim potrebama studenata, uvažavajući tjelesne, mentalne, emocionalne, psihološke, socioekonomske i društvene aspekte pojedinaca koji se obrazuju.


Europske politike


Sveučilište projektom UNIRI SPORT postaje relevantno u kontekstu ispunjavanja europskih politika u području sporta. Namjera je sveučilišta izravno jačati ponudu sportsko-rekreativnih programa za studente kroz otvaranje raznovrsnih modaliteta vježbanja koji su financijski dostupni svim studentima, a razvojem kadrovskih kapaciteta sveučilišnog Centra za sport omogućit će se i razvoj natjecateljskog sporta na sveučilištu.


Pravilnik o studiranju kategoriziranih sportaša


Senat je usvojio i Pravilnik o studiranju kategoriziranih sportaša i studenata sportaša na Sveučilištu u Rijeci.


Njime se uređuju status, prilagođeni uvjeti pohađanja studija, prava i obveze te institucijska podrška za studente kategorizirane sportaše i studente sportaše u svrhu usklađivanja studijskih obaveza i nastavka sportske karijere.


Prijedlog utvrđuje pet kategorija sportaša te s njima usklađene prilagođene uvjete studiranja i prava studenata.


Među kojima su i izostanak s nastave u obujmu do 50 posto te pravo na pristupati provjerama znanja, vještina i kompetencija izvan termina predviđenih izvedbenim nastavnim planom u slučaju opravdanih i dokumentiranih razloga. Studenti koji nastupaju za sastavnice ili Sveučilište u Rijeci na službenim sveučilišnim natjecanjima imat će pravo upisa natjecateljskih ostvarenja u dopunsku ispravu o studiju.


Također, bit će im omogućeno izvršavanje nastavnih obaveza na daljinu, uzimajući u obzir specifičnosti studijskog programa te konzultacije s predmetnim nastavnikom, a nositelj studija može osigurati mentora koji prati rad i napredak studenta kategoriziranog sportaša ili studenta sportaša te mu pomaže tijekom studija. Ti će se studenti moći kandidirati i za sveučilišnu sportsku stipendiju za koju će uvjete i kriterije utvrditi Senat posebnom odlukom.