Dodijeljeno

Rijeka dobitnik certifikata Grad za mlade

Sanja Gašpert

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Postupak certificiranja tretira osam tema: participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranjeU Zagrebu je održana dodjela certifikata Grad za mlade za razdoblje od 2021. do 2024. godine, koji prvi puta dodjeljuje Udruga gradova RH. Rijeka je jedan od devet hrvatskih gradova dobitnika certifikata, a u ime Grada Rijeke preuzeo ga je gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je naglasio kako je ovo prije svega potvrda dosadašnje uspješne provedbe mjera usmjerenih na poboljšanje kvalitete života mladih ljudi u Rijeci.


– Rijeka je u svojoj kandidaturi istaknula oko stotinjak mjera među kojima su provedba programa za mlade, provedba Građanskog odgoja i obrazovanja u našim osnovnim školama, stipendiranje mladih, programi za mlade poduzetnike, programi kojima se mladima omogućava participiranje u donošenju odluka na razini Grada te brojni volonterski, kulturni, edukativni i sportski programi namijenjeni mladima i drugi.


U kandidaturi smo zadovoljili sve preduvjete i temeljne kriterije i osvojili visokih više od 90 posto bodova. Ovaj certifikat je i obveza Grada da u budućem razdoblju nastavi i unaprijedi mjere kojima će uspješno odgovarati na potrebe mladih ljudi u Rijeci, rekao je gradonačelnik Obersnel.

Natječaj za certifikat Grad za mlade bio je otvoren krajem siječnja ove godine, a postupak certificiranja provodio se kroz evaluaciju i bodovanje standarda kvaliteta lokalnih politika za mlade i to kroz osam tematskih područja – participacija, demografski poticaji i mjere, zapošljavanje, mobilnost, zdravlje i sport, rad s mladima i kultura, obrazovanje i informiranje.


Odluku o dodjeli certifikata donijelo je Povjerenstvo koje su činili predstavnici Središnjeg državnog ured za demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i programe EU-a, Mreže mladih Hrvatske, Saveza društava Naša djeca i Udruge gradova u RH.


Grad Rijeka u procesu provedbe politika usmjerenih na jačanje kvalitete života mladih ima dugogodišnju i aktivnu suradnju s organizacijama civilnog društva i akademskom zajednicom, odnosno Sveučilištem u Rijeci. Također, tu su projektne suradnje sa susjednim općinama i gradovima usmjerene na mlade.


Također, inovativan pristup radu s mladima ostvaruje se kroz sudjelovanje u brojnim EU projektima, redovnim djelatnostima te kroz čitav niz događanja, konferencija, panel rasprava i slično u (su)organizaciji Grada, s ciljem uključivanja i informiranja mladih.