Novi projekt

Rijeka će imati Talent centar za profesionalnu orijentaciju mladih. Donosimo detalje

Ingrid Šestan Kučić

Ideja je stvoriti mjesto na kojem će mladi imati priliku na jednom mjestu pronaći korisne informacije o daljnjem profesionalnom razvojuRIJEKA – Grad Rijeka je započeo s pripremama za implementaciju projekta Talent centra u Rijeci, koji predstavlja još jedan iskorak u segmentu pružanja adekvatnih temelja za razvoj i budućnost djece i mladih kroz profesionalnu orijentaciju i savjetovanje.


U svrhu uspostave Talent centra održan je sastanak koji je uz predstavnike Grada okupio i predstavnike Primorsko-goranske županije, Sveučilišta u Rijeci, Doma mladih Rijeka i Rijeka sporta.


Ideja je stvoriti mjesto na kojem će mladi imati priliku na jednom mjestu pronaći korisne informacije o daljnjem profesionalnom razvoju, koje će im olakšati donošenje odluka o budućnosti, ali i omogućiti lakše postavljanje realnih ciljeva u karijeri, na temelju svojih interesa, vještina i sposobnosti.
Istovremeno, takav projekt, osim mladim ljudima, omogućit će uvid i biti od velike koristi samim obrazovnim institucijama, obrtničkim i gospodarskim komorama i drugim subjektima koje će, na rezultatima ovog projekta i kontinuiranom priljevu relevantnih parametara, imati prilike identificirati i postaviti temelje za daljnji razvoj regije.


Potporu ovom, za Rijeku važnom projektu, pružila je i Štajerska gospodarska komora, koja već godinama uspješno vodi i unapređuje Talent centar u Grazu, jedinstven u Austriji, a koji su predstavnici Grada Rijeke posjetili u dva navrata.


Cilj ove suradnje je poboljšati kvalitetu Talent centra uz prilagodbu regionalnom kontekstu Rijeke, točnije hrvatskom jeziku i tržištu rada.


Talent centar u Rijeci planira se urediti u sklopu zgrade Exportdrva, odnosno u sklopu prenamjene bivše industrijske zgrade u središtu grada Rijeke u višenamjenski prostor namijenjen za sajamske i kongresne aktivnosti te održavanje događanja u funkciji razvoja turizma i podrške poduzetništvu.


Projekt prenamjene financirat će se iz sredstava europskih fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja, kao jedan od projekata predviđenih Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine.