Senat

Riječko Sveučilište pokreće kampanju za privlačenje više stranih studenata

Ingrid Šestan Kučić

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran Karuza

Prvi zadatak je nalaženje rješenja za podršku zainteresiranim studentima iz zemalja koje ne pripadaju EU-u pri realizaciji upisa na studijske programe fakulteta i odjela Sveučilišta u RijeciRIJEKA Sveučilište u Rijeci osnovalo je Povjerenstvo za internacionalizaciju i programe privlačenja studenata za čiju je predsjednicu izabrana pomoćnica rektorice za razvojnu politiku i promociju prof. dr. Dora Smolčić Jurdana koja je ujedno i članica Podskupine za promociju visokih učilišta Hrvatske u inozemstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Tendencije


Pojašnjavajući kako je Senat Sveučilišta u Rijeci u okviru dokumenta kojim se definiraju prioriteti Sveučilišta identificirao potrebu snažnijih aktivnosti na privlačenju studenata i unapređenju internacionalizacije u domeni studiranja, prof. dr. Smolčić Jurdana navodi da pad broja stanovništva u Hrvatskoj, tendencija da dio hrvatskih studenata odabire studij u nekoj od inozemnih zemalja s jedne strane, te generalna tendencija internacionalizacije visokog obrazovanju svijetu s druge strane nameću potrebu intenziviranja aktivnosti na privlačenju studenata iz inozemstva.


– Ta je tendencija uočena i na nacionalnoj razini te su u državnom proračunu za ovu godinu prvi put Agenciji za mobilnost i programe EU-a odobrena sredstava za nastupe na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu u visini od 300 tisuća kuna uz koordinaciju s veleposlanstvima i konzulatima Hrvatske. Tako se planira sudjelovanje na sajmovima u Beogradu, Kijevu, a poseban naglasak i pripreme planiraju se za rujan i European Association for International Education u Helsinkiju, sajmu namijenjenom umrežavanju visokih učilišta. Slijedom navedenog Senat Sveučilišta u Rijeci kao prvi prioritetni zadatak usvojio je povećanje broja studenata i kvalitete studiranja s četiri temeljne aktivnosti: povećanja atraktivnosti studiranja, promoviranje studiranja na Sveučilištu u Rijeci, razvoj novih koncepcija studijskih programa i povećanje kvalitete studiranja, navodi prof. dr. Smolčić Jurdana.
Ujedno dodaje da proces snažnijeg privlačenja stranih studenata na Sveučilište u Rijeci zahtijeva mnogo složenije aktivnosti od same promocije u svijetu. Naime, uz zemlje EU-a ciljno tržište za buduće studente su i studenti iz zemalja koje nisu članice EU-a pri čemu još uvijek postoje brojne administrativne i formalne prepreke koje usporavaju ili blokiraju procese i u konačnici rezultiraju da potencijalno zainteresirani studenti odustaju.


– Stoga je prvi zadatak novoosnovanog Povjerenstva za privlačenje studenata i unapređenje internacionalizacije u domeni studiranja na Sveučilištu u Rijeci iznalaženje rješenja za ubrzavanje i formiranje sustava podrške zainteresiranim studentima iz zemalja koje ne pripadaju EU-u pri realizaciji upisa na studijske programe fakulteta i odjela Sveučilišta u Rijeci, uključujući formiranje studentskih paketa koji bi objedinili uslugu smještaja i prehrane. Naravno, u proces se planira uključiti lokalna samouprava promovirajući naše Sveučilište kao mjesto kvalitetnog obrazovanja, ali i lijepog i ugodnog boravka u atraktivnim destinacijama, najavljuje predsjednica Povjerenstva.


Jezične prepreke


Naglašava i da se studijski programi na engleskom jeziku izvode na Medicinskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu, dok druge sastavnice izvode dio kolegija na engleskom jeziku, te je svakako cilj povećati broj cjelovitih studijskih programa na engleskom ili drugom stranom jeziku kao i akreditiranje združenih studijskih programa s inozemnim institucijama. Pritom treba imati u vidu i studente koje dolaze iz zemalja koje nisu članice EU-a i koji nemaju značajnije jezične prepreke za studiranje na hrvatskom jeziku.