Studentima na izbor

Riječko Sveučilište opet prvo u Hrvatskoj uvodi još neke nove studijske programe: Evo o čemu se radi

Ingrid Šestan Kučić

Radi se o dvogodišnjem diplomskom dvopredmetnom studiju koji je novitet u HrvatskojRIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci potvrdio je odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu o izboru prof. dr. Sandre Janković za dekanicu te ustanove, dok je doc. dr. Ivana Jelovica Badovinac imenovana predstojnicom Centra za mikro i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci na mandat od tri godine. Ujedno je dodijeljena i Povelja Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u povodu 60. obljetnice obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu te Studentskom centru Rijeka u povodu 60. obljetnice osnutka i djelovanja.


Drugačija vrsta naobrazbe


Članovi Senata na posljednjoj su sjednici dali zeleno svjetlo za osnivanje dva nova studijska programa, a riječ je o poslijediplomskom specijalističkom studijskom programu Sportska i rehabilitacijska medicina čiji je nositelj i izvoditelj Medicinski fakultet u Rijeci te diplomskom sveučilišnom dvopredmetnom studijskom programu Povijest i interpretacija baštine čiji je nositelj i izvoditelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a ujedno je i usvojen program cjeloživotnog obrazovanja »Program specijalističkog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare iz djelatnosti hitne medicine« Fakulteta zdravstvenih studija.


Program diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine – opći smjer na Filozofskom fakultetu u Rijeci predstavlja novitet na području Hrvatske, a od ostalih se općih smjerova diplomskih studija povijesti razlikuje i po svojoj strukturi, kao i po svom sadržaju. Naime, niti jedan diplomski studij općeg smjera povijesti koji se nudi u Hrvatskoj nema u ponudi program s fokusom na stručnu praksu, kao što niti jedan diplomski studij općeg smjera povijesti ne usmjerava svoj sadržaj prema modalitetima valorizacije i interpretacije povijesne i kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Novi je program usporediv s programom diplomskog studija pri Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i s diplomskim studijem koji se održava pri Università degli studi di Milano. Svrhovitost tog studijskog programa proizlazi iz potrebe za kadrom tog profila u gotovo svim djelatnostima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Ovim programom omogućuje se studentima ostvarivanje vještina i kompetencija kojima će odgovoriti na nove potrebe tržišta rada za istraživanjem, valorizacijom te promidžbom povijesne i kulturne baštine, dok je dosadašnja ponuda diplomskog studija povijesti Filozofskog fakulteta omogućavala studentima završetak samo nastavničkog smjera.
U proteklim godinama stvorila se potreba za drugačijom vrstom naobrazbe za one studente koji nemaju želju zaposliti se u školstvu, a nedostatak općeg diplomskog studija povijesti kojim bi se omogućilo zapošljavanje u okviru kulturnih i gospodarskih institucija, javnih i državnih institucija, turističkih agencija, kao i na radnim mjestima u sklopu organizacija civilnog društva, rezultirao je odustajanjem studenata od upisa diplomskog studija povijesti, nastavnički smjer i odlasku na neka od drugih domaćih ili stranih sveučilišta. Širom ponudom programa, pa tako i diplomskog studija povijesti i interpretacije baštine zaustavit će se taj trend odlaska studenata sa Sveučilišta u Rijeci nakon završetka preddiplomskog studija. Također, ovakav smjer studija povijesti omogućava studentima stjecanje novih vještina i kompetencija za proučavanje povijesnih procesa i odnosa, a time i bolje razumijevanje sadašnjega svijeta te aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Uvjeti za upis su završen preddiplomski dvopredmetni studij povijesti ili završen iznozemni studij povijesti te završen srodni studij. Studij traje dvije godine i nosi ukupno najmanje 60 ECTS bodova.


Tri modula


Poslijediplomski specijalistički studij »Sportska i rehabilitacijska medicina« organiziran je pak kao studij u trajanju od jedne i pol akademske godine, koji će se provoditi u tri modula: »Napredna anatomska, fiziološka i patofiziološka saznanja u sportskoj medicini i sportskoj kardiologiji«, »prevencija, dijagnostika, liječenje i rehabilitacija, te slikovne metode sportskih ozljeda« te »Multidisciplinarni pristup u sportskoj medicinI«. Završetkom specijalističkog studija stječe se 90 ECTS bodova i naziv sveučilišnog magistra sportske i rehabilitacijske medicine. Ovaj poslijediplomski studij osmišljen kako bi kliničarima i praktičarima omogućio dublje razumijevanje sportske medicine, sportskih ozljeda i njihove rehabilitacije. Međunarodno je orijentiran program i pokriva upravljanje sportskom medicinom utemeljenom na dokazima te naglašava vitalnu ulogu tjelesne aktivnosti u prevenciji i liječenju kroničnih nezaraznih bolesti. Slično tome, poslijediplomski studij »Sportske i rehabilitacijske medicine« nudi kliničarima i praktičarima napredna specijalistička znanja vezana za struku u sportu i rehabilitaciji sportskih ozljeda kao i visokodiferencirana specijalizirana znanja vezana za funkciju i građu različitih organskih sustava.


Usavršavanje sestara i tehničara na hitnoj


Novi program Fakulteta zdravstvenih studija »Program specijalističkog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare iz djelatnosti hitne medicine« polaznicima donosi 60 ECST bodova, a program traje dva semestra. Završetkom ovog obrazovnog programa koji je propisan pravilnikom o Specijalističkom usavršavanju Ministarstva zdravlja, polaznik će biti osposobljen za samostalni rad na području pružanja zdravstvene skrbi, sveobuhvatnost pristupa oboljelima i ozlijeđenima, s aspekta hitnog zbrinjavanja od strane medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima. Kao i svi studiji koji se izvode na Fakultetu zdravstvenih studija program je povezan s interesima i potrebama Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Zavoda za hitnu medicinu PGŽ-a i s interesima i potrebama lokalne i šire zajednice te nacionalnog interesa te će se u njegovo izvođenje uključiti Klinički bolnički centar Rijeka i Zavod za hitnu medicinu.