KAŠNJENJE

Riječko brodogradilište gubi utrku s vremenom: “3. maj” neće u roku predati novogradnju 527 Kanađanima

Orjana Antešić

"Algoma Endeavour" porinut je s navoza u veljači u nazočnosti brojnih građana / Foto Sergej Drechsler

"Algoma Endeavour" porinut je s navoza u veljači u nazočnosti brojnih građana / Foto Sergej Drechsler

U »3. maju« pozivaju se na višu silu, odnosno probleme i debelo kašnjenje koje se dogodilo kod isporuke »booma«, odnosno iskrcajne grane na uređaju za samoiskrcavanje tereta na brodu. Riječ je o dijelu najvažnije opreme na ovom brodu, ali naručeni »boom« nije stigao u riječko brodogradilište kako je bilo zamišljeno i planirano 


RIJEKA  »Algoma Endeavour«, zadnja novogradnja koju trećemajci moraju završiti prije odlaska u stečaj matičnog društva, neće biti predana u ugovornom roku koji istječe 15. lipnja. Na brodu, koji je porinut s navoza sredinom veljače ove godine, radi se opremaški dio posla, ali stvari ne teku glatko i ova novogradnja neće biti spremna za isporuku barem još naredna dva mjeseca, a možda i dulje.


U ovom trenutku, potvrdilo nam je više sugovornika, nitko u brodogradilištu ne barata novim datumom isporuke zbog niza otvorenih pitanja koja to determiniraju, između ostalog, treba vidjeti i što će se izroditi u predstojećim razgovorima i pregovorima s kupcem broda, kanadskom brodarskom kompanijom Algoma Central Corporation.
Sve što se zna jest da »Algoma Endeavour« mora biti završen do početka rujna, što je zadnji rok u kojem se ovaj brod mora otisnuti na preplov Atlantika kako bi uplovio u sjevernoamerička Velika jezera prije zime i zaleđivanja tamošnjih kanala. Valja podsjetiti da je »Endeavour« specifičan brod koji nije namijenjen za plovidbu morima već mirnim vodama, odnosno jezerima, što se odražava i u samoj strukturi ove novogradnje koja zahtijeva čim pogodnije vremenske prilike za preplov Atlantika i uplov u Velika jezera prije zimskih (ne)prilika.


Pitanje penala


– Prema onom što smo čuli od uprave brodogradilišta, brod bi trebao biti spreman za isporuku u razdoblju tijekom kolovoza odnosno najkasnije početkom rujna, kazao je predsjednik Nadzornog odbora »3. maja« Juraj Šoljić.


Upravo je problematika završetka »Algoma Endeavoura« bila vruća tema i na ovotjednoj sjednici NO-a »3. maja«, koja je održana u četvrtak, ali je prekinuta i nastavit će se idući tjedan. Dijelom i zbog toga što se početkom tjedna očekuje odgovor od Algome koji će naznačiti kakav će Kanađani zauzeti stav zbog kašnjenja s primopredajom broda. Svako iskakanje iz parafiranog termina isporuke povlači za sobom pitanje penala koji su također određeni ugovorom. Iznosi penala uvijek se kriju kao što zmija krije noge, pa tako i u ovom slučaju, no sigurno je da ti iznosi nikad nisu mali i mjere se u milijunima eura što onda dodatno snižava ugovornu cijenu broda.


Plaćanje tek po isporuci

 


»Algoma Innovator«, podsjetimo, isporučen je Kanađanima 2018. godine, a »Algoma Intrepid« 2020. godine. Bio je to prvi brod koji su trećemajci završili prema posebnom programu i uz potporu Vlade, tog puta u ugovornom roku i bez većih problema.


Zbog specifične situacije u kojoj se nalazi »3. maj«, s negativnim kapitalom većim od 100 milijuna eura i bankrotiranim vlasnikom, Uljanikom d.d. u stečaju, i »Algoma Endeavour«, kao i prethodna tri broda, ugovoren je na način da kupac plaća tek pri isporuci broda što odudara od uobičajene prakse u brodogradnji gdje brodari kroz nekoliko rata participiraju u troškovima gradnje i opremanja broda.

U »3. maju« pozivaju se na višu silu, odnosno probleme i debelo kašnjenje koje se dogodilo kod isporuke »booma«, odnosno iskrcajne grane na uređaju za samoiskrcavanje tereta na brodu. Riječ je o dijelu najvažnije opreme na ovom brodu, ali naručeni »boom« nije stigao u riječko brodogradilište kako je bilo zamišljeno i planirano. Pričalo se o prošlom ljetu, potom je rok pomaknut na kraj prošle godine, da bi se na kraju dogodilo da je ta iskrcajna grana zapela na brodu koji su arestirale lučke vlasti u Hong Kongu. Sva nastojanja i svi pokušaji da se »boom« iskrca s broda i na neki drugi način dopremi u Rijeku nisu uspjeli. Doprema tog dijela opreme u zoni je odgovornosti dobavljača opreme, tvrtke EMS-Tech koji je potom ponudio da će izraditi drugi »boom«, ovog puta u Estoniji. Stvar je na taj način konačno riješena, ali je posljedično tome taj vitalni dio opreme »Endeavoura« stigao u »3. maj« tek prije desetak dana zbog čega riječko brodogradilište sada, pozivajući se na nepredviđene okolnosti, traži »poštedu« i prolongat ugovornog roka za 100 dana.


Vladina jamstva


Novogradnja 527, kako glasi radni naziv »Algoma Endeavoura«, podsjetimo, ugovorena je u proljeće 2022. godine za iznos od 46,77 milijuna eura, pri čemu je pola cijene ugovoreno u kanadskim dolarima (31,5 milijuna), a ostatak u eurima (23,5 milijuna). Već su tada kalkulacije iskazivale gubitak na ovoj novogradnji, koja je bila položena na navoz i oko 30 posto u fazi gotovosti, od 2,57 milijuna eura što se »3. maj« obvezao da će pokriti iz vlastitih sredstava. To je bio uvjet temeljem kojeg je Vlada izdala državna jamstva za prvi kredit za završetak ovog broda u ljeto 2022., i to u iznosu u kojem je brod i ugovoren s Kanađanima. Ujesen prošle godine, podsjetimo, nakon što je postalo bjelodano da ta sredstva neće biti dovoljna »3. maju« da završi i kompletira brod, Vlada daje jamstva za novi kredit, ovog puta u iznosu od 23,45 milijuna eura.


Nakon tri isporučena broda, koji su zatečeni nakon sloma Uljanik grupe i završeni prema posebnom programu, novogradnja 527 bila je u fazi gradnje na navozu, a riječko je brodogradilište trebalo još vremena za pripremu i oživljavanje tvrtke kćeri »3. maj Rijeka 1905«, na koju se planira prenijeti djelatnost, koncesija i dio zaposlenika sadašnjeg »3. maja«, sve u cilju da se brodogradnja u Rijeci ipak nekako održi. S druge strane, specifičnost novogradnje 527, u naravi samoiskrcavajućeg broda za prijevoz rasutog tereta, drastično sužava broj potencijalnih kupaca. Takav tip broda, konstruiranog i građenog za plovidbu jezerima, čini tek oko 1,5 posto u svjetskoj tržišnoj niši brodova za rasuti teret. S Algomom se oko ove novogradnje dugo pregovaralo i očito je prevagnulo da su ovoj kompaniji bili zadovoljni brodovima koje im je isporučio »3. maj«. Riječ je o istom tipu brodova, samo nešto manjih dimenzija i nosivosti u odnosu na »Endeavoura«, koji je dugačak 225 metara i nosivosti 29.300 dwt.