Centar za gospodarenje otpadom

Riječki Upravni sud poništio okolišnu dozvolu za Marišćinu: Centar više ne može legalno raditi

Portal Novilist.hr

Foto Marko Gracin

Foto Marko GracinRIJEKA Upravni sud u Rijeci danas je poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“.


Poništeno rješenje odnosi se na zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan (biološka i fizikalno-kemijska obrada otpada) i na odlagalište otpada na koje se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, priopćili su iz Upravnog suda.


– Na objavi presude ukratko je izneseno da je nezakonitost utvrđena u dijelu rješenja što se odnosi na potrebu izrade Temeljnog izvješća kao dijela sadržaja Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole, obzirom na to da sud nije našao utemeljenim argumente tuženika (Ministarstva zaštite okoliša i energetike) da izrada Temeljnog izvješća nije potrebna iz razloga jer se radi o novom postrojenju, budući da takav zaključak nije utemeljen u odredbama propisa kojima je regulirano predmetno upravno područje (Zakon o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, broj 80/13 i 153/13, te Uredba o okolišnoj dozvoli, „Narodne novine“, broj 8/14). U preostalom dijelu dozvole sud nije našao nezakonitosti. Detaljnije obrazloženje presude uslijedit će u pisanom otpravku presude u roku od 15 dana, poručili su s Upravnog suda u Rijeci.
Ishod je to upravnog spora koji je pokrenula udruga Krizni Eko stožer Marišćina, uz nekoliko građana Viškova, protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kao zainteresirana osoba u sporu je sudjelovao i nositelj zahvata Ekoplus.


Sud je predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak. Riječ je o prvom vraćanju na ponovni postupak, pa protiv današnje presude nije dopuštena žalba.


U ovome sporu nije odlučivano o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat. Stoga na ta pitanja današnja presuda ne utječe. Nije odlučivano ni o postupanju Ekoplusa u praksi, što podliježe nadzoru nadležnih upravnih tijela u zasebnim postupcima, već isključivo o zakonitosti spomenute okolišne dozvole, u tekstu u kojem je izdana.