Rebalans

Riječki proračun raste na 200 milijuna eura, pogledajte kome ide više novca

Damir Cupać

Marko Filipović / Foto: V. KARUZA

Marko Filipović / Foto: V. KARUZA

Riječka gradska vlast zadovoljna je punjenjem gradskoga budžeta i likvidnošću gradske blagajneRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović proslijedio je Gradskom vijeću na prihvaćanje prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna kojim se ukupni prihodi i primici konsolidiranog budžeta Grada Rijeke i proračunskih korisnika planiraju u iznosu od 186,8 milijuna eura, a ukupni rashodi i izdaci iznose 199,4 milijuna eura.


To znači da će deficit iznositi oko 12,7 milijuna eura, a uravnotežit će se prenesenim sredstvima viška iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u proračun.


– Kada je riječ o gradskim financijama, situacija se znatno poboljšala u odnosu na prije godine kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika. To dokazuju ukupni prihodi, ali i rashodi koji će iznositi gotovo 200 milijuna eura.
Manjak sredstava pokrit ćemo prenesenim sredstvima iz prijašnjih godina budući da smo odgovorno upravljali sredstvima.


Proračun je stabilan, dobro se puni, nemamo problema s likvidnošću, račune plaćamo na vrijeme, a nekada i prije dospijeća što je golemi iskorak u odnosu na prije tri godine.


Jedino se nadam da će veliki problem inflacije kojoj su izloženi građani biti riješen i da će se ona obuzdati, izjavio je Filipović.


Ukupni prihodi i primici se povećavaju za 16,7 milijuna eura, ili za 9,8 posto, a najznačajnije povećanje je kod prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći.


Prihodi od poreza na dohodak se planiraju u iznosu od 75,8 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 11,9 milijuna eura ili 18,6 posto.


– Povećanje se temelji na boljem ostvarenju, na što utječe kontinuirani rast zaposlenosti i plaća. Procjenjuje se da će značajan utjecaj na povećanje prihoda od poreza na dohodak imati donesene uredbe kojima su se povećale plaće.


Prihodi od pomoći se planiraju u iznosu 51,5 milijuna eura, što je povećanje za 4,9 milijuna eura ili za 10,4 posto, a na povećanje u najvećoj mjeri utječu pomoći iz državnog proračuna za osnovne škole zbog rasta plaća u osnovnim školama, pojasnio je riječki gradonačelnik.


Kada je riječ o rashodima, oni se povećavaju za 20,4 milijuna eura ili za 11,4 posto, a najznačajnije povećanje je kod rashoda za zaposlene te kod materijalnih i kapitalnih rashoda.


Rashodi za zaposlene se povećavaju u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika, ukupno za 10,5 milijuna eura, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini Grada te za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru na razini države, naglasio je Filipović.


Rebalansom proračuna povećavaju se sredstva za program održavanja komunalne infrastrukture za 682.078 eura, odnosno uložit će se dodatni napor kada je riječ o čišćenju grada, povećavaju se sredstva za program gospodarenja zemljištem za 305.270 eura i za program održavanja objekata javne, stambene i poslovne namjene za 1,4 milijun eura.


– Prije svega je riječ o našim stambenim prostorima. Stanove koji su neuvjetni za stanovanje želimo urediti i što prije dodijeliti građanima na korištenje. Iz razgovora s građanima vidljivo je da je stambeno pitanje jedan od najvećih problema.


Nadam se i da će nova vlada što prije krenuti u rješavanje te problematike jer ju je naglasila kao prioritet, poručio je Filipović.


Povećavaju se i sredstva za kapitalne rashode – Energana za 1,1 milijuna eura, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine za 1,6 milijuna eura i rashodi za uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić za 0,9 milijuna eura.


Planira se ulaganje u izmicanje željezničkog kolosijeka, produženu ulicu Riva i Trg Žabica u iznosu od milijun eura.


Povećavaju se sredstva za investiciju Pješački most “Žakalj” preko Rječine za 185.000 eura.


Pješački most “Žakalj” preko Rječine planira se graditi na lokaciji kod Matešićevih mlinova na mjestu čeličnog mosta srušenog u 2. svjetskom ratu.


Radi se o čeličnoj konstrukciji raspona od ukupno 25,30 metara i širine 4,80 metara.


Osigurana sredstva za gradnju u proračunu za 2024. godinu iznose 15.000 eura, dok projekcija za 2025. godinu iznosi 467.000 eura.


Gradonačelnik Filipović podsjetio je da su jedan od prioriteta u njegovom mandatu sport i sportska infrastruktura.


– Povećavaju se sredstva za javne potrebe u sportu za 370.000 eura, na sveukupno 2.745.500 eura, što je povećanje od preko 15 posto. Najvažnija povećanja su 300.000,00 eura za aktivnosti “Treninzi i natjecanja sportaša”.


Planirana su i ulaganja u objekte sporta. Na stadionu Kantrida zamijenit će se trava na pomoćnom igralištu, uredit će se parket u Centru Zamet, bazen za skokove dobit će novi balon, u Boćarskom centru Podvežica uredit će se vanjske površine objekta.


Planirana je ugradnja solarnih elektrana na objektima sporta i ti u Sportsko-rekreacijskom centru 3. maj, te na nogometnim igralištima Krimeja i Robert Komen, najavio je Filipović.


On je zaključio da su u skladu s prioritetima koji su obećani povećana sredstva sredstva za javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, povećana je visina stipendija, a smanjena cijena za roditelje za boravak djece u gradskim vrtićima – za 25 eura mjesečno po djetetu.


– Povećana su izdvajanja iz proračuna za rad gradskih vrtića, za sufinanciranje privatnih vrtića i za sufinanciranja obrta za čuvanje djece, povećana su ulaganja u program održavanja komunalne infrastrukture, povodi se projekt Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata. Imamo dva nova projekta u sklopu Provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama – sadnja drvoreda i ozelenjavanje parkova. Nastavljaju se ulaganja u objekte osnovnih škola i dječjih vrtića, zaključio je riječki gradonačelnik.