FIBROSCAN

Riječki KBC dobio na dvogodišnje korištenje važni uređaj za dijagnostiku nealkoholne masne bolesti jetre

Barbara Čalušić

Riječ je o bolesti koja pogađa sve veći broj pacijenata i smatra se tihom epidemijom 21. stoljeća te rastućim javnozdravstvenim problemom, a nastaje kao posljedica današnjeg načina životaRIJEKA – Klinički bolnički centar Rijeka dobio je na besplatno dvogodišnje korištenje uređaj tranzijentne elastografije – FibroScan koji služi u dijagnostici NAFLD-a, odnosno nealkoholne masne bolesti jetre koja pogađa sve veći broj pacijenata i smatra se tihom epidemijom 21. stoljeća i rastućim javnozdravstvenim problemom. Vrijedan uređaj francuske tvrtke Echosens instaliran je na Zavodu za gastroenterologiju, a KBC Rijeka prva je ustanova u ovom dijelu Europe koja je dobila na korištenje ovaj uređaj, što se, kako ističu u riječkoj bolnici, prije svega može zahvaliti dosadašnjim rezultatima doc. dr. Ivane Mikolašević i njezinih suradnika koji su se od 2012. godine bavili stručnim i kliničkim radom i publicirali više od 75 radova u priznatim svjetskim časopisima.


– Ovo je sjajan primjer kako nam zapravo i znanstveni rad može pomoći da dobijemo suvremenu opremu i tako poboljšamo skrb o bolesnicima, ističe Mikolašević, naglašavajući dobru suradnju s kolegama drugih specijalnosti u KBC-u Rijeka, u KB-u Merkur, na riječkom Medicinskom fakultetu, kao i s liječnicima obiteljske medicine te medicinskim sestrama.


– Pomoću ove verzije aparata možemo brzo, bezbolno i točno odrediti stupanj steatoze, odnosno masti i stupanj fibroze, odnosno ožiljaka jetre. No pomoću ovog aparata koji ima dodatnu sondu za slezenu, možemo prepoznati i koji bolesnici imaju portalnu hipertenziju, odnosno koji imaju povišen tlak u krvnim žilama jetre. Tako možemo u ranoj fazi prepoznati razvoj komplikacija kronične bolesti jetre, objašnjava Mikolašević, inače dobitnica nagrade »Žene u znanosti« koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a i L’Oreala te voditeljica Ambulante za nealkoholnu masnu bolest jetre.
Trenutno ne postoji dovoljno učinkovita i sigurna terapija za liječenje ove bolesti jetre, a s obzirom da su brojna klinička istraživanja u tijeku i u završnim fazama, lijekovi za ovu bolest očekuju se za dvije do tri godine. Trenutno je jedini način liječenja prevencija, rano otkrivanje, prepoznavanje komplikacija te liječenje komponenata metaboličkog sindroma – regulacija šećerne bolesti i krvnog tlaka, odnosno pravilna prehrana, tjelovježba te redukcija tjelesne težine. Novi uređaj u riječkom KBC-u bit će od velike koristi i kod bolesnika oboljelih od hematoloških bolesti te onih s transplantiranom jetrom i bubregom.


NAFLD danas je najčešća kronična bolest jetre i najčešći uzrok povišenih jetrenih enzima. Ova bolest pogađa osobe koje konzumiraju manje od 20 grama alkohola dnevno, a nastaje kao posljedica današnjeg načina života. Drugim riječima, NAFLD nastaje kao posljedica metaboličkog sindroma, odnosno njegovih pojedinačnih komponenti – šećerne bolesti tipa 2, pretilosti, povišenog krvnog tlaka te povišenih masnoća u krvi.