KAFKa

Riječki Filozofski fakultet razvija novi studij andragogije, evo o čemu se radi

Ingrid Šestan Kučić

Filozofski fakultet u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Filozofski fakultet nositelj je EU projektaAndragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa) naziv je projekta čiji je nositelj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda s gotovo 4 milijuna.


Cilj je projekta osmisliti i razviti novi studijski program andragogije, kao i osmisliti i razviti standarde zanimanja i standarde kvalifikacije za kroatista, filozofa i kulturologa, unaprijediti postojeće studijske programe kroatistike, filozofije i kulturologije u skladu s razvijenim standardima zanimanja i kvalifikacije.


Dugoročni je cilj unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu i partnerskim ustanovama te osnovati i opremiti četiri nova laboratorija.
Projekt traje do ožujka iduće godine, a njegova je voditeljica izv. prof. dr. Dubravka Božić Bogović, dok su partnerske ustanove sastavnice pulskog, zagrebačkog i zadarskog sveučilišta, kao i Sveučilište u Osijeku, te Rijeka 2020 d.o.o., Institut za filozofiju, Prva riječka hrvatska gimnazija, Savez udruga molekula, Narodno učilište, ustanova za obrazovanje i kulturu Rijeka, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i OŠ »Nikola Tesla«.


Do sada je kroz projekt izrađen modul osposobljavanja o metodologiji HKO-a te su održane radionice na temu suradničke procjene i o sustavu osiguravanja kvalitete. Izrađeni su i standardi zanimanja za filozofa, nastavnika filozofije, učitelje i nastavnike hrvatskog jezika, kroatiste i kulturologe.


Standardi zanimanja rađeni su putem specifične metodologije koja je izrađena za standarde zanimanja, sukladno HKO-u.


Metodologija je zahtijevala anketiranje poslodavaca i stručnjaka iz odgovarajućih područja, odnosno provođenje vođenih anketa i strukturiranih razgovora s poslodavcima i zaposlenicima pojedinih zanimanja s ciljem dobivanja što točnijeg uvida u potrebna znanja i vještine potrebne za pojedino zanimanje.


Na taj način primjenom HKO-a, kao reformskog instrumenta, želi se postići usklađivanje potreba tržišta rada s obrazovnim ponudama, odnosno studijskim programima i njihovim ishodima učenja.


Zato u sljedećem koraku na kojem se sada radi, izrađuje se standard kvalifikacije, odnosno izrađuje se nacionalni standard ishoda učenja, koji će biti jednak na svim obrazovnim institucijama koje provode određeni studijski program


. Iz tog razloga kao partneri na ovom projektu sudjeluju svi fakulteti iz Hrvatske koji izvode studijske programe iz istog područja