Novi trendovi

Riječki fakulteti uvode promjene na upisima, neke stvari će se sada još više vrednovati

Ingrid Šestan Kučić

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Iduće akademske godine neće se upisivati nova generacija studenata sveučilišnog prijediplomskog studija Gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti te sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta u RijeciRIJEKA – Na upisima u iduću akademsku godinu za buduće brucoše Sveučilišta u Rijeci aktivirat će se upisi na novi sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta te na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Dentalna higijena Fakulteta dentalne medicine koji upisuje nove generacije studenata svake dvije godine.


Novi uvjeti


Istovremeno, odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci iduće akademske godine neće se upisivati nova generacija studenata sveučilišnog prijediplomskog studija Gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti te sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta.


Senat je usvojio i promjene uvjeta upisa brucoša na pojedine fakultete i to na temelju prijedloga samih fakulteta, a iako je većina zadržala iste uvjete koji su vrijedili za upise u ovoj akademskoj godini promjene u odnosu na trenutno važeće uvjete predložili su Ekonomski, Filozofski i Medicinski fakultet te Fakultet zdravstvenih studija
Tako Ekonomski fakultet na idućim upisima uvodi vrednovanje sportaša prve do treće kategorije s pet posto mogućih bodova i to za sve studije i smjerove Ekonomskog fakulteta. Izmjene uvjeta upisa na Fakultet zdravstvenih studija također se tiču sportaša te se povećava postotak vrednovanja pa se za prvu kategorija sportaša vrednovanje povećava na 9 posto, za drugu kategoriju na 7 posto te za treću kategoriju na 5 posto i to za upise na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Primaljstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Radiološka tehnologija i redoviti stručni prijediplomski studij Fizioterapija. Također, proširuje se kvota za hrvatske državljane slobodnim mjestima na listi za strane državljane.


Filozofski fakultet mijenja uvjete upisa samo za prvu godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Psihologija način da se vrednovanje ocjena iz srednje škole smanjuje s 45 na 30 posto, a povećava se postotak vrednovanja položenog ispita državne mature iz obveznog predmeta Hrvatski jezik s 15 na 20 posto te se umjesto ispita državne mature iz Matematike B razine uvodi vrednovanje ispita Matematike A razine za koji se povećava postotak vrednovanja s 15 na 20 posto. Također, povećava se vrednovanje ispita državne mature iz obveznog predmeta Strani jezik s 10 na 15 posto te se osim vrednovanja položenog ispita državne mature iz izbornog predmeta Psihologija uvodi vrednovanje položenog ispita iz izbornog predmeta Biologija.


Dodatna postignuća


Medicinski fakultet uvodi pak izmjene uvjeta upisa na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo na način da se povećava postotak vrednovanja prosjeka ocjena iz srednje škole s 10 na 25 posto i povećava se postotak vrednovanja ispita državne mature iz obveznog predmeta Matematika s 5 na 25 posto. Mijenja se i način vrednovanja ispita izbornih predmeta državne mature na način da se s 40 posto vrednuje jedan od položenih izbornih predmeta državne mature Biologija ili Kemija ili Fizika. Uvodi se vrednovanje dodatnih postignuća, odnosno s 5 posto se vrednuje završena srednja škola za sanitarne tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5 ili završena srednja škola za ekološke tehničare s najmanjim prosjekom 4,5 ili završena srednja škola za kemijske tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5.