ASTRONOMSKI IZNOS

Riječanin će problem s “Vodovodom i kanalizacijom” riješiti na sudu. Dobio je račun za vodu od – 8.000 kuna!

Marinko Glavan

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

U rujnu prošle godine zabilježena je povećana potrošnja na vodomjeru prijavljenom na Đukićevo ime, sljedećeg mjeseca, u listopadu 2021., radnici KD-a ViK utvrdili su da je vodomjer neispravan te su otpisali najveći dio potrošnje, dok za rujan ne žele otpisati niti dio.RIJEKA – Riječanin Milorad Đukić dobio je, od KD-a Vodovod i kanalizacija, za rujan prošle godine, račun za vodu, u iznosu od nevjerojatnih 8.058,09 kuna, što bi značilo da su on i još dvadesetak korisnika, spojenih na isti vodomjer, prijavljen na njegovo ime, za navodnjavanje svojih vrtova u Škudarovskoj ulici, potrošili 752 kubična metra, odnosno 752 tone vode.
Đukić se žalio KD-u ViK, koji je samo mjesec dana kasnije, u listopadu prošle godine, utvrdio da je vodomjer neispravan, nakon što je u tom mjesecu dobio račun za potrošena 144 kubika vode, pri čemu mu je sam KD-a ViK otpisao 119 od 144 kubična metra vode, no za rujan prošle godine ne žele uvažiti njegovu žalbu, već inzistiraju na naplati astronomskog računa, većeg od osam tisuća kuna.


Do sad bez problema


Sporni vodomjer prijavljen je na Đukića, ali svaki od korisnika vrtova ima zaseban vodomjer, pa je Đukić na temelju očitanja s glavnog vodomjera i očitanja s vodomjera pojedinačnih korisnika već godinama obračunavao raspodjelu troškova, pri čemu, ističe, do sad nije bilo nikakvih problema, jer su se zbrojena očitanja uvijek podudarala s očitanjem stanja na glavnom vodomjeru.
– Prema mojim podacima, koje uredno vodim, potrošnja vode u rujnu u zadnjih pet godina varirala je od 19 kubičnih metara, do najviše 72 kubika, u 2020. godini. Kad je stigao račun za potrošenih 752 kubika vode, ostao sam šokiran, jer to je deset puta više od najveće dosadašnje potrošnje. Ovo su mali vrtovi, nikad nismo imali potrošnju ni blizu ovoj koja je, smatram, nemoguća jer da smo svi otvorili špine cijeli mjesec, ne znam bi li isteklo 750 kubičnih metara vode, a vrtovi bi nam bili potpuno poplavljeni. Pokušao sam stupiti u kontakt s ViK-om, objasniti im situaciju, ali oni inzistiraju na naplati tih osam tisuća kuna, kaže Đukić.


Milorad Đukić
SNIMIO: VEDRAN KARUZA


Posebno mu je, kaže, nevjerojatno, da su u listopadu 2021., radnici KD-a ViK utvrdili da je vodomjer neispravan te su otpisali najveći dio potrošnje, dok za rujan, kada je potrošnja zabilježena na vodomjeru bila veća od dotadašnje prosječne godišnje potrošnje, ne žele otpisati niti dio astronomskog računa.
– Ne mogu to razumjeti. Oni tvrde da je u rujnu vodomjer bio ispravan, dok su u listopadu utvrdili da nije i značajno su umanjili račun. Kako već mjesecima ne mogu s njima postići nikakav dogovor, na kraju sam za rujan uplatio isti iznos kao i za rujan godinu dana ranije, a za ostatak ćemo očito završiti na sudu. Ne vjerujem da ću izgubiti u sudskom postupku jer je, kako sam već rekao, nemoguće da smo potrošili 752 kubika vode, kaže Đukić.
Za ilustraciju, količina vode koju ViK želi naplatiti Đukiću gotovo je jednaka količini vode koja stane u trećinu olimpijskog bazena na Kantridi, ili više od 500 tisuća boca zapremine jedne i pol litre, u kakve se voda obično puni.


Novi vodomjer
O Đukićevom slučaju upit smo poslali i KD-u Vodovod i kanalizacija, čiji odgovor prenosimo u cijelosti.
»Gospodin Milorad Đukić jedini je evidentirani korisnik vodnih usluga po vodovodnom priključku na adresi u Rijeci, Škudarovska 6, s time da, prema njegovih riječima, vodu po istom vodovodnom priključku za potrebe zalijevanja koristi još dvadesetak osoba.
Prilikom redovnog očitanja vodomjera u rujnu i listopadu 2021. godine utvrđena je uvećana potrošnja vode u odnosu na uobičajenu, konkretno 752 kubična metra za rujan te 144 kubična metra za listopad te su korisniku 24. rujna i 25. listopada 2021. godine poslane obavijesti o prekomjernoj potrošnji. Dana, 26. listopada 2021. godine korisnik se obratio KD-u Vodovod i kanalizacija d.o.o. s reklamacijom na stanje brojila uz napomenu kako, citiramo, ‘kad je voda puštena, sat ne očitava’.


SNIMIO: VEDRAN KARUZA


Po zaprimljenoj reklamaciji, nadležna služba KD-a Vodovod i kanalizacija d.o.o. izvršila je terenski izvid i kontrolu vodomjera kojom je utvrđeno oštećenje mehanizma vodomjera te je isti zamijenjen novim. Zbog utvrđene neispravnosti vodomjera, korisniku je za listopad 2021. račun za vodne usluge ispostavljen u visini potrošnje za isto obračunsko razdoblje prethodne godine, što je u skladu s općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ovog društva.


Odbijena reklamacija


Dana, 24. siječnja 2022. godine korisnik se obratio Povjerenstvu za reklamacije potrošača KD-a Vodovod i kanalizacija d.o.o., unutar kojeg djeluje i nezavisni član, predstavnik udruge potrošača, s reklamacijom u kojoj je ukratko naveo kako smatra da je, s obzirom na oštećenje vodomjera, oštećen za utrošak vode za mjesec rujan 2021. godine. Odlukom Povjerenstva broj 41 od 10. veljače 2022. godine reklamacija korisnika je odbijena s obrazloženjem da nema osnove za umanjenjem računa s obzirom na to da prilikom očitanja potrošnje za mjesec rujan 2021. godine nije utvrđena neispravnost vodomjera niti je, dodajemo, sumnja na neispravnost dojavljena od strane korisnika.


Napominjemo da je glavni vodomjer mjerni uređaj na kojem se očitava količina isporučene vode za nekretninu i koji je mjerodavan za obračun pruženih vodnih usluga, isti se, sukladno Pravilniku o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjerenim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine« br. 133/20.), ovjerava svakih pet godina te, sve dok je unutar ovjernog razdoblja i dok se ne utvrdi drugačije, predstavlja zakonito mjerilo. Neispravnost vodomjera prijavljena je i utvrđena je tek naredni mjesec s time da posebno napominjemo kako se neispravnost ne sastoji u tome da vodomjer neispravno bilježi potrošnju, već je isti na 1.149 kubika prestao bilježiti potrošnju.


S obzirom na to da je nakon primitka odluke tražio da ga se usmeno sasluša, korisnik je pozvan na narednu sjednicu Povjerenstva koja je održana 17. ožujka i na kojoj su mu pojašnjeni razlozi donesene odluke. Korisnik je, međutim, iskazao nezadovoljstvo odgovorom te najavio poduzimanje daljnjih radnji, što je u konačnici njegovo pravo kao potrošača«, stoji u odgovoru Vodovoda i kanalizacije.