Složeni zahvati

Rekonstrukcija Orehovice i izgradnja Kozale. Doznajemo kada kreću radovi na dva velika riječka prometna čvora

Marinko Glavan

Foto: S. DRECHSLER

Foto: S. DRECHSLER

Javno savjetovanje trajat će do ponedjeljka, a u HAC-u do konca ovog mjeseca planiraju i raspisivanje postupka javne nabaveRIJEKA – Hrvatske autoceste (HAC) do listopada ove godine planiraju pokrenuti radove na dogradnji i rekonstrukciji čvora Orehovica na riječkoj zaobilaznici (A7), odnosno autocesti Rijeka – Bosiljevo (A6), potvrđeno je iz HAC-a na naš upit, nakon što je za ovaj projekt objavljen postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


Dvije faze


Javno savjetovanje trajat će do ponedjeljka, 27. ožujka ove godine, a u HAC-u do konca ovog mjeseca planiraju i raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova na čvoru Orehovica.


Procijenjena vrijednost radova je sedam milijuna i pedeset tisuća eura, a riječ je o vrlo složenom zahvatu, zbog zahtjevne konfiguracije terena i postojećeg stanja prometnice pri čemu će se dograđivati ulazi i izlazi na zaobilaznicu iz smjerova koji sada nedostaju. U ovom trenutku u funkciji su izlazi iz smjera Zagreba prema centru, istoku i zapadu Rijeke, te izlaz sa zaobilaznice iz smjera Rupe. Projektom bi trebali biti izgrađene preostale dvije faze čvora, što uključuje izgradnju vijadukata i drugih složenih objekata na samom čvoru.
Iz HAC-a ističu kako druga faza izgradnje čvora Orehovica predviđa rekonstrukciju lokalnog izlaza s autoceste A6 (iz smjera Zagreba) na ulicu Franje Račkog i dalje prema centru Rijeke, dok treća faza uključuje ulazne rampe iz smjera Franje Račkog i rekonstrukciju nerazvrstane ceste, odnosno Ulice Pod Rebar.


– Čvor Orehovica je postojeći čvor na autocesti A6 Rijeka – Zagreb, izveden kao denivelirani čvor u obliku modificirane trube na sjecištu autoceste A6 i autoceste A7 Rupa – Križišće. Tijekom vremena, izgradnjom autoceste A6 i riječke obilaznice u punom profilu, čvor Orehovica imao je različite funkcije u prometnoj mreži – od jedinog ulaza s A6 u centar grada Rijeke, do interregionalnog čvora kojim je trebala biti izgubljena svaka veza s lokalnom prometnom mrežom. Projektirana rekonstrukcija čvora Orehovice kao interregionalnog čvora nakon izgradnje istočne dionice riječke obilaznice i državne ceste DC 404 nije prihvaćena intervencijom lokalne samouprave, te je zadržan postojeći izlaz s autoceste prema gradu Rijeci, dok je izgrađena ulazna rampa iz grada na A7 u smjeru zapada zatvorena zbog prometno-tehničkih i sigurnosnih razloga. Prihvaćeno rješenje povezanosti čvora Orehovica s lokalnom prometnom mrežom predviđa rekonstrukciju i dogradnju čvora, objašnjavaju iz HAC-a.


Izmještanje ceste


Navode i kako su lokalne rampe Faze 2 već izgrađene, ali ih je potrebno izmjestiti zbog prometno-tehničkih razloga i izgradnje Faze 3.


– Ulazna rampa na A6 Faze 3 je denivelirana rampa koja preko postojećeg čvora prelazi nadvožnjakom ”Orehovica”. Izgradnjom navedene rampe proširuje se i sjeverni kolnik čvora zbog čega je potrebno izmjestiti i lokalnu cestu Put pod Rebar, odgovaraju na naš upit o projektom planiranim radovima iz HAC-a, naglašavajući kako je potreba dogradnje čvora Orehovica naglašena realizacijom novih sadržaja u neposrednom okruženju, u prvom redu Sveučilišnog kampusa na Trsatu koji je već izgrađen i u funkciji te novog Kliničkog bolničkog centra na Sušaku, nove rekreacijske zone Draga te aktiviranja postojeće industrijske zone uz samu autocestu.


– Osim građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji prometnih površina čvora projekt obuhvaća i izgradnju novih, te izmještanje i zaštitu postojećih instalacija: izgradnju i izmještanje instalacija oborinske odvodnje, izmještanje elektroenergetskih instalacija i elektroničke komunikacijske infrastrukture, te izmještanje i izgradnju javne rasvjete. Geotehnički projekt, te projekti prometne signalizacije i opreme i zaštite od buke također su dio glavnog projekta Faze, ističu iz HAC-a.Podrška Grada


Najavu dogradnje čvora pozdravio je riječki gradnonačelnik Marko Filipović naglasivši kako je planirana dinamika radova u skladu s razgovorima između Grada Rijeke, HAC-a, Hrvatskih cesta i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture oko izgradnje prometne infrastrukture u Rijeci i okolici.


– Svi projekti o kojima smo razgovarali su u različitim fazama realizacije i pripreme, pri čemu je najbliže završetku projekt državne ceste D 403. Što se tiče čvora Orehovica HAC je ishodio potrebnu dokumentaciju, a izgradnja tog čvora, kao i ostalih planiranih zahvata u velikoj će mjeri pridonijeti sigurnosti prometa kao i većoj protočnosti, puno boljom integracijom zaobilaznice i mrežom gradskih prometnica.


Treba naglasiti da je u tijeku i izgradnja čvora Trinajstići koji nije na području Grada Rijeke, ali će značajno rasteretiti prometnice u zapadnom dijelu grada, a planirana je rekonstrukcija čvora Škurinje, s dva nova kružna raskrižja, za što je već ishođena lokacijska dozvola, kao i izgradnja čvora Kozala na riječkoj zaobilaznici. Sve to potvrđuje da je Rijeka najveće gradilište po pitanju prometne infrastrukture u Hrvatskoj, rekao je Filipović.


Dodao je i kako Grad, u suradnji s Lučkom upravom i Ministarstvom prometa radi na projektu izgradnje spojne ceste od D 403 i Zagrebačke obale do Trga Žabica koja će omogućiti izravan pristup zaobilaznici i mreži autocesta iz centra grada prema zapadu, kao i izravno povezivanje budućeg autobusnog kolodvora na Zapadnoj Žabici s mrežom autocesta.


Radovi na čvoru Kozala do kraja iduće godine


Hrvatskim autocestama postavili smo upit i o izgradnji čvora Kozala, na što je odgovoreno kako je za taj zahvat u kolovozu prošle godine sklopljen ugovor za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za izgradnju.


– Izrađeno je Idejno rješenje te je 26. listopada prošle godine podnesen zahtjev za izmjenu i popunu prostornog plana, s obzirom da tehničko rješenje prema važećem prostornom planu nije provedivo. Planirani rok izrade projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za izgradnju je oko godinu i pol dana. Početak izgradnje čvora planira se u 2024. godini, nakon što se izmjeni prostorni plan, ishode dozvole za izgradnju i ugovore radovi. U ovoj fazi daje se procjena vrijednosti izgradnje od oko šest milijuna eura, odgovaraju iz HAC-a.