Zaduživanje

REBALANS PRORAČUNA Primorsko – goranska županija planira zajam veći od milijun kuna

Barbara Čalušić

Koronavirus: Situacija u Hrvatskoj sve bolja

Koronavirus: Situacija u Hrvatskoj sve bolja

U naravi, mi bismo se možda izvukli i bez zajma, ali i zbog nas, ali i naših korisnika, uzimamo tu mogućnost i planiramo ga vratiti do kraja godine iz tekućih priljeva, kaže pročelnik Krešimir ParatNajavljujući skori rebalans proračuna, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina jučer je konstatirao kako je proračun i dalje fiskalno održiv.


– Vjerujem da ćemo s relativno malim zahvatima uspjeti realizirati sve programe i projekte, istaknuo je Komadina.


Rebalans proračuna bit će jedna od točaka sljedeće sjednice Županijske skupštine koja će biti održana 28. svibnja u dvorani na Zametu.
Vijećnici će tada i donijeti odluku o zaduživanju PGŽ-a te podnošenju zahtjeva za beskamatni zajam kod Ministarstva financija.


​Prihodi padaju


​Naime, unatoč činjenici da su prihodi od poreza na dohodak u Županije za prva tri mjeseca naplaćeni 2,2 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa naplata je već u travnju bila manja za 3,1 milijun kuna, ili 21,5 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, a još veći pad naplate bilježi se u prvoj polovici ovog mjeseca. Najveći udar na likvidnost u Županiji očekuju u lipnju, kada se kreće s povratom poreza na dohodak za prošlu godinu.


Prema riječima pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Krešimira Parata, u prvoj polovici svibnja za 30 posto manja je naplata poreza na dohodak te se očekuje da će svibanj i lipanj biti na istoj razini pada.


– Projekcije za iduće mjesece radit ćemo na način tako da ćemo ih planirati s određenim padom i pripremiti se za jesen. Cijeli taj pristup poreznog planiranja će nam pomoći da krizu prođemo što bolje i što bezbolnije za naš proračun, ističe Parat.


Zajam kod Ministarstva financija za koji se procjenjuje da će biti veći od milijun kuna, prema njegovim je riječima u prvom redu mjera prevencije kako bi se Županija zaštitila od nepredviđenih događaja.


Mjera prevencije


– Nama je zajam mjera prevencije u fiskalnom dijelu tako da osiguramo likvidnost u slučaju da dođe do nečega nepredviđenoga. U naravi, mi bismo se možda izvukli i bez zajma, ali i zbog nas, ali i naših korisnika, uzimamo tu mogućnost i planiramo ga vratiti do kraja godine iz tekućih priljeva. Zajam će biti vjerojatno veći od milijun kuna. U lipnju nas pak očekuje povrat poreza na dohodak i tu predviđamo velik udar na lokalce i nas u smislu likvidnosti. Vjerujem da će povrat biti realiziran do kraja godine, a onda ostaje pitanje kako će se vraćati otpisani dio poreza na dohodak, što nije još ni država regulirala. Zasad vjerujem da će PGŽ sve svoje obaveze vratiti do kraja godine. Svi moramo snositi svoj dio tereta, no način na koji planiramo proračun daje nam mogućnost da ovaj šok lakše prođemo. Što se pak tiče redovnih planiranja, mislim da neće biti prevelikog udara na naše korisnike, objasnio je Parat.