Sveučilište u Rijeci

Raspisan natječaj za upise, za pojedine studije prijave se zaključuju već krajem svibnja

Ingrid Šestan Kučić

Učiteljski fakultet ponudio je 120 mjesta za upis u prvu godinu studija / Foto V. KARUZA

Učiteljski fakultet ponudio je 120 mjesta za upis u prvu godinu studija / Foto V. KARUZA

Krajnji ljetni upisni rok je 21. srpnja, a jesenski 16. rujna, ako fakulteti ne odrede drugačije. Iznimke su studij Logopedije, Akademije primijenjenih umjetnosti, Zdravstveni studiji, Dentalne medicine i Odjela za biotehnologijuRIJEKA – Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija, a krajnji rokovi za elektroničku prijavu studijskih programa u sustavu NISpVU u ljetnom je roku upisa 21. srpnja ili do ranijeg roka koji odredi visoko učilište. Jesenski rok prijava za upise na studije otvoren je od 23. srpnja do 16. rujna ili također do ranijeg roka koji odredi visoko učilište. Iznimka su studij Logopedije, svi studijski programi Akademije primijenjenih umjetnosti, Fakulteta zdravstvenih studija, Fakulteta dentalne medicine i Odjela za biotehnologiju.
Na tim visokoškolskim ustanovama postupak prijava za upise zaključit će se ranije, a najranije će to učiniti Fakultete dentalne medicine, koji će za sve studijske programe prijave zaključiti već 31. svibnja. Prijave za studij Logopedije zaključit će se 4. lipnja, za studijske programe Akademije 9. lipnja, dok će Fakultet zdravstvenih studija prijave za sve programe zaključiti 18. lipnja, a Odjel za biotehnologiju učinit će to 25. lipnja. Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine ne moraju položiti ispite državne mature za upis na određene studije Ekonomskog, Građevinskog, Pomorskog i Učiteljskog fakulteta, već se upisuju temeljem rezultata postignutih u razredbenom postupku koji provode visoka učilišta. Za te kandidate također vrijede posebni rokovi prijave, a na Ekonomskom fakultetu je to 28., 29. i 30. lipnja, na Građevinskom fakultetu do 23. lipnja, na Pomorskom fakultetu 5. i 6. srpnja te na Učiteljskom fakultetu do 15. lipnja.


Upisna mjesta


Svaki kandidat može prijaviti 10 studijskih programa, a postavljeni redoslijed željenih studijskih programa iznimno je važan. Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene u ljetnom roku najkasnije 21. srpnja, a u jesenskom roku najkasnije do 16. rujna. Sveučilište u Rijeci na ovogodišnjim upisima budućim će brucošima ponuditi ukupno 3.524 mjesta na preddiplomskim i integriranim studijima, što je ukupno 75 mjesta manje nego u prošloj akademskoj godini. Najveći broj upisnih mjesta namijenjen je redovnim studentima, 2.645 mjesta, dok je 775 mjesta za izvanredne studente, a 105 za strance. Akademija primijenjenih umjetnosti nudi 67, Ekonomski fakultet 515, Fakultet dentalne medicine 42, a Fakultete za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nudi 473 mjesta. Fakultet zdravstvenih studija planira upisati 177 brucoša, Filozofski 432, Građevinski 160, a Medicinski fakultet 243 studenta. Odjel za biotehnologiju ima upisnu kvotu od 48 mjesta, Odjel za fiziku 24, Odjel za informatiku 82, Odjel za matematiku 45, a Pomorski fakultet 391 mjesto. Pravni fakultet raspolaže kvotom od 330 mjesta, Tehnički 315, Učiteljski fakultet 120 mjesta, dok sveučilišni studiji Logopedije i Politehnike imaju kvotu 30 mjesta svaki.


Različiti iznosi


Participaciju redovitih studenata državljana Hrvatske i EU-a te državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u Hrvatskoj, a koji u akademskoj godini 2021./2022. prvi put upisuju prvu godinu studija, u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava državnog proračuna, a participacija za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije Učiteljskog fakulteta i Kulturalne studije Filozofskog fakulteta iznosi 5.500 kuna. Iznos od 7.370 kuna plaća se za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i za studije Odjela za matematiku, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku, studije Politehnika i Logopedija. Najveća participacija u iznosu od 9.240 kuna je za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva odnosno nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, za studije Odjela za biotehnologiju i Akademije primijenjenih umjetnosti.