Priznanje redatelju

Rajku Grliću počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Rajko Grlić / Foto: Arhiva NL

Rajko Grlić / Foto: Arhiva NLRIJEKA – Jedan od najznačajnijih hrvatskih redatelja i scenarista, Rajko Grlić, mogao bi postati počasni doktor Sveučilišta u Rijeci, jer Senat Sveučilišta na jučerašnjoj je sjednici usvojio prijedlog odluke o pokretanju postupka dodjele počasnog doktorata prof. dr. Rajku Grliću.


Imenovano je i Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata, a istovremeno je usvojen i prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. dr. Giovanniju Durbianu. Riječ je o talijanskom arhitektu i redovitom profesoru arhitektonskog dizajna na Politehničkom sveučilištu u Torinu koji je od 2021. godine predstojnik Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DeltaLab Sveučilišta u Rijeci.


Članovi Senata jučer su imenovali i članove Vijeća časti iz reda nastavnika Sveučilišta u Rijeci, a odrabrani su: prof. dr. Jasminka Ledić, prof. dr. Nelida Črnjarić, prof. dr. Edita Čulinović Herc te prof. dr. Bojan Polić, dok je studentska predstavnica Andra Demirija.
Također, jučerašnjom odlukom Senata u Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci ponovo su imenovani prof. dr. sc. Damir Zec, Boris Popović te professor emeritus Bruno Grbac, a usvojena je i odluka o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija na engleskom jeziku Diskretna matematika i primjene Fakulteta za matematiku u 2024./2025. akademskoj godini, kao i odluka o raspisivanju natječaja za upis 50 studenata u prvu godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija na engleskom jeziku Medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci u idućoj akademskoj godini.


Na jučerašnjoj je sjednici usvojen Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu, Pravilnik o osiguravanju kvalitete u području vrednovanja studijskih programa Sveučilišta te Pravilnik o dodatnom sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju te obliku i sadržaju potvrde Sveučilišta u Rijeci. U javnu raspravu upućen je prijedlog Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Rijeci te prijedlog Pravilnika o postupku imenovanja mentora suradnika i postupku ocjenjivanja rada suradnika. Predstavljena je i YERUN Platforma koja će istraživačima unutar YERUN mreže omogućiti bolje povezivanje na projektima.