Veća participacija

Radnička fronta traži referendume za realizaciju svih velikih riječkih projekata

Damir Cupać

Katarina Peović i suradnici

Katarina Peović i suradnici

Radnička fronta će se u Gradskom vijeću zalagati da se u odlučivanje o izgradnji komunalne infrastrukture neposredno uključi stanovnike Rijeke, rekla je Katarina PeovićPrimarna svrha izgradnje sportske infrastrukture osiguranje uvjeta da se što veći broj Riječana i Riječanki, svih dobnih kategorija, može baviti rekreativnim i amaterskim sportom, posebno plivanjem zbog njegove poznate korisnosti za zdravlje.


Nažalost, ulaganje u sportsku infrastrukturu u Gradu Rijeci očigledno nije bilo vođeno tom svrhom kao prioritetnom već su uložena ogromna sredstva poreznih obveznika u izgradnju nekoliko reprezentativnih objekata, bazenski kompleksi Kantrida, dvorana na Zametu, gdje se za te iznose moglo obnoviti postojeće sportske objekte, pa i bazen na Školjiću, i izgraditi više manjih u različitim dijelovima grada i time sportsku infrastrukturu učiniti pristupačnijom puno većem broju Riječana i Riječanki, ocijenila je kandidatkinja za gradonačelnicu Radničke fronte Katarina Peović.


Nameće se pitanje, dodala je Peović, da li se za iznos koji je uložen u novi bazenski kompleks Kantrida, a riječ je o preko 400 milijuna kuna, moglo obnoviti stari bazen na Kantridi, obnoviti bazen na Školjiću za stanovnike centra i istočnog dijela grada i napraviti još koji manji 25 metarski bazen, što bi bazene i opciju amaterskog i rekreativnog plivanja učinila pristupačnijom puno većem broju stanovnika Rijeke.
– Radnička fronta će se u Gradskom vijeću zalagati da se u odlučivanje o izgradnji komunalne infrastrukture neposredno uključi stanovnike Rijeke.


Takvu mogućnost, nažalost do sada neiskorištenu, daje i postojeći Zakon o refendumu i sam statut Grada Rijeke koji jasno propisuje mogućnost da gradonačelnik i gradsko vijeće iniciraju pokretanje lokalnog referenduma – koji može biti obvezatnog ili savjetodavnog karaktera, upozorila je Peović.


Hrvoje Štefan je upozorio kako je ironija da se u bivšem sistemu, dakle u ‘periodu mraka’, puno demokratičnije odlučivalo o izgradnji komunalne infrastrukture nego danas.


– Tada se to činilo putem referenduma o raspisivanju samodoprinosa i upravo Rijeka je primjer u kojem je realizirano šest uspješnih referenduma, sa odazivom građana – upisanih birača između 80 i 94 posto, gdje se demokratski odlučilo o izgradnji brojne sportske infrastrukture – pa i bazena na Kantridi i sportske dvorane na Trsatu.


Od kada smo u “demokraciji” odluke o ulaganju u preskupe objekte donosile su političke elite koje je na izborima podržalo tek petnaestak posto registriranih birača, zaključio je Štefan..