IZMJENE

Radna zona Marinići dobiva novu infrastrukturu i prometna rješenja

Biljana Savić

Foto: Roni Brmalj

Foto: Roni Brmalj

U radnoj zoni većim dijelom je izgrađena energetska, komunalna, prometna i  komunikacijska infrastruktura, ali ne  zadovoljava  standarde i potrebe   poduzetnika   i   potencijalnih   investitoraVIŠKOVO Općinsko vijeće Viškova donijelo je odluku o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1/UPU 2/. Osnovni plan donesen je 2012. godine, a u međuvremenu je došlo do potrebe za određenim izmjenama i dopunama kojima će se omogućiti daljnje razvijanje radne zone te prilagoditi infrastrukturni sustavi, prometna rješenja i odredbe plana s daljnjim potrebama rada zone.


Promjene nužne


Izmjena i dopuna ovoga plana obuhvaća cjelokupno područje obuhvata Urbanistčkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/. Radna zona Marinići K-1, površine nešto više od 27 hektara, najstarija je i najveća radna zona u Viškovu, namijenjena u prvom redu malim i srednjim poduzetnicima iz djelatnosti proizvodnje, ali i uslužnim djelatnostima. Zapadni dio zone je većim dijelom izgrađen, dok je istočni dio tek dijelom u upotrebi. U radnoj zoni većim dijelom je izgrađena energetska, komunalna, prometna i komunikacijska infrastruktura, ali ona ne zadovoljava današnje standarde i potrebe postojećih poduzetnika i potencijalnih investitora, pa su potrebne određene promjene u prostorno-planskoj dokumentaciji. Također, u neizgrađenom dijelu zone nije izgrađena planirana prometna i prateća infrastruktura – javna rasvjeta, oborinska odvodnja, plinoopskrba, niskonaponska mreža…


Daljnji razvoj


Neadekvatna komunalna opremljenost i prometna infrastruktura zone onemogućavaju daljnje širenje i privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mjesta. U cilju rješavanja svih ovih problema i daljnjeg razvoja poduzetništva, viškovski su vijećnici odlučili mijenjati stvari u općini koja je prema broju poduzetnika vodeća općina u Primorsko-goranskoj županiji i jedna od najrazvijenijih u Hrvatskoj.