S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Pust je, masku na masku i homo

Slavica Mrkić Modrić

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

Slavica Mrkić Modrić / Snimio Marko GRACIN

Ki’vu noć san bila va Žejanah. Pusni judi znaju, a oni ki ne će sada navadit - Žejanci opiraju PustKako se već fanj nismo utaknuli najprvo ću van čestitat se ono ča nisan – Božići, Stipanju, Ivanju, Novo leto, Tri kralji i početak Pusta. Ovo zadnje najveć – da se lipo zabavite, držite se dugo jedan od drugoga i kladete masku na masku aš, vidite i sami, da j’ vranić zel se va svoje ruki.


Ja, dočin na slike ale na kakovoj snimke vidin onu kašku od auti ka se j’ rastegnula od Žabice do Zavoda za javno zdravstvo i čeka na testiranje, mane j’ zajedno slabo. Ma, debuleca mi dojde dočin čujen besedu korona.


Jad me pak ulovi kad vidin more ljudi naštivane jedan na drugoga, a nidan masku. Pa samu sebe pitan – ki j’ tu lud? Dobro, znan da ja san i često san udrena, odnosno nisan baš normalna, ma da j’ tuliko njih huje od mane, e, pa to nisan znala.
Moja pokojna suseda Ifka, ku smo zvali Mila, radi toga ča ona nikoga ni zvala po imenu leh ako j’ muški je bil Mili, a ako j’ žensko bi bila Mila, užala bi reć – čuvaj se, aš ako sam sebe čuvaš i Bog će te čuvat.


Da njoj se je stat pa videt gnjetu na dočekeh Novoga leta i na oneh opolne i na onimi na večer, me par da bi zajedno pobigla nazada zijajuć – Bog z ovemi nima ča, vraniću su v rukah. Intanto, ti broji divljaju.


Kako pu nas tako i va ostatku svita. Na, ni pet minuti da san na radio čula kako Englezi šalju vojsku va špitali aš više nimaju medicinskoga kadra. Nadan se da pu nas do toga neće doć, aš doklen bi se naš državni i vojni vrh dogovorili, korona bi već došla do omege.


Potrošila bi celu grčku abecedu. Najme, već i tići po granah znaju da se saki novi soj ale sorta te črne kugičine od koroni zove po jednomu slovu grčkoga alfabeta.


A kada se domislin da će se danas ale jutra skijaši vrnut z seh teh silneh skijališt po Austrije, Francuskoj, Italije, Bosne, pa se domislin i da će od pundeljka školani sopeta va školu, srhi me pasuju. Verujte, da ne moran z kuće ne bin zihajala vanka. Ovako, ča je – tu je. A moja j’ rit stalno na ceste, med ljudimi.


Ki’vu noć san bila va Žejanah. Pusni judi znaju, a oni ki ne će sada navadit – Žejanci opiraju Pust.


Njihovi zvonci prvi zazvone va celoj Primorsko-goranskoj županije. Oni zvoneć tri kruga okolo sela, zazvone sakomu od Tri kralji i tako jih dočekaju, onput jih pošalju Muncen, a oni pak Baltazara, Melkiora i Gašpara otprave ća isto tako zvoneć po svomu selu.


Moren van reć da j’ tu noć va Žejanah bilo puno snega, puno zvonac i puno veselja. Kuliko su to opće i posebne prilike pušćale, Žejanci su ispoštovali se od Stožera propisane i preporučene epidemiološke meri.


Uza se to ja san se držala dugo od seh, aš nikada vranića ne poteži za rep. A snega je va uru vremena napadalo deset centimetri, ako ne i već. Od Boga srića ča kolega fotoreporter ne pije aš bismo još i sad bili va Žejanah.


I ovako treznen nan je rabilo skoro pol ure da od Žejan dojdemo do Permani. I ča, jušto kad smo se mi nekako spuzali do Brešce, ralica j’ krenula.


Mane j’ već bilo svedno, ma ni onen ki će vozit pokla mane. Bar ne onen ki nisu kod onaj gospodin z čabarskoga kraja ki j’ baždiran na 3,39 promila. A, ča – saki ima neki talent.


Veli talenti su i moji dva prijatela – Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca. Najme, obadva su se našli va konkurencije za Zlatni studio, odnosno najbolji radijski glas.


Ferlin igra za Radio Riku, a Marijeto za Radio Istru. Mane j’ jušto sedno ki će dobit od njih dva, ma moran reć da bi pravo bilo da ju dobije Mario aš Ferlin već ima. Leh me j’ strah da njin računi ne pokvari ona ženska z Narodnoga radija.


Zato vas lipo prosin, na internet i glasat za naši dečki. Kada ste već na mreže seh mrež, ne budi van teško još stisnut on kružić kade piše Radio Rika aš ona se nalazi va konkurenciji za nagradu za najbolju radio postaju. Smo se dogovorili?


I na kraju, ako vas zanima, ako ne – mat i ja smo i dalje kod predsjednik i premijer. Ona dere po mane kako stigne, kade stigne i bez mislit, ja joj vrnjan na pristojno. Ma da bi neka popustila, e, ta film niki neće tako brzo gljedat. Va kuhinje je ravneh 32 stupnja. Da nas dve ne mlatimo toliko zajikon bi bilo i 40.