Kriv je!

VIDEO Pul Rubeš osujen i važgan on ki j’ kriv za se: Nesrećko j’ šal va popel

Slavica Kleva

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Pust je kriv za se dežgracije ke su se dogodile va 2020. lete i za one ke još durajuU Rubešima je spaljen Nesrećko, krivac za sve nedaće i zla koja su nam se dogodila kroz prošlu godinu.


Daleko skromnije nego li je planirano, no, novo normalno diktira nam svakodnevicu i u petom godišnjem dobu.


Ali običaji se moraju poštovati da tradicija ne bi patila. I nije.
Ma koliko se sve uz ovaj pust vezalo uz “tešku ilegalu”, koga zanima – taj i sazna. A ako zna i voli maškare, onda i dođe na svako pusno događanje.Na završno – pogotovo. Tako je bilo i u Rubešima, u ognju je zgorel, u popel se pretvoril slamnati krivac za se lošo ča nas je tukalo, a sve po befelu od Stožera ili ča j’ Stožer rekal, pul Rubeš je bilo “sveto pismo”.


A pusne službene vlasti ale meštrica Pusnega odbora Rubeši Barbara Tenčić nan je za odjavit Pust 2021. rekla jušto ovo:


Foto galerija: Suđenje i spaljivanje pusta u Rubešima Foto: Vedran Karuza


– Pusnu sredu na Rubešovoj ravne po staroj užance važgalo se j’ pusta. Pust je kriv za se dežgracije ke su se dogodile va 2020. lete i za one ke još duraju.


Zato se ovo leto pust pul Rubeš zove Nesrećko.


Suđenje je vodila Barbara meštrica Pusnega odbora Rubeši, a sudac, velečasni i Spinčićeva muzika bili su prisutni samo virtualno, aš to je novo normalno.


Ovo leto smo ga z gušton važgali i nadamo se da će se do kletu vrnut na staro.