Traži se SSS

PU primorsko-goranska zapošljava 16 državnih službenika

Vladimir MrvošRIJEKA – Dobra vijest za sve koji su planirali rad u policiji: Policijska uprava primorsko-goranska raspisala je natječaj za prijam državnih službenika na neodređeno vrijeme. Mogu se prijaviti osobe obaju spolova, a probni rok je tri mjeseca.


Tako u policijskoj postaji Rijeka traže jednu osobu za radno mjesto administrativnog referenta za evidencije te jednog stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka. Potrebna je srednja stručna sprema, srednja strukovna sprema ili gimnazija. U postaji na Malom Lošinju ispostava Cres i Postaji na Rabu traže po jednog upravnog referenta, istih kvalifikacija. Prometna policija u Rijeci traži dvije osobe za radna mjesta administrativnog referenta za evidencije, te jednu osobu za radno mjesto administrativnog referenta za poslove prekršajnog postupka. Pomorska i aerodromska policija u Rijeci traži jednog stručnog referenta za poslove prekršajnog postupka. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova Služba za pravne poslove i ljudske potencijale traži kandidata za radno mjesto stručnog referenta za kadrovske poslove. Isti Sektor, ali služba materijalno-financijskih poslova, traži osobu za radno mjesto blagajnika. Preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine traži se u Odjelu financijskih poslova, Odjel uslužnih poslova traži osobu za radno mjesto višeg stručnog referenta za poslove tekućeg održavanja.


Srednja strukovna škola potrebna je u Odjelu za informatiku i komunikaciju gdje se traži jedna osoba za mjesto policijskog tehničara za komunikacije. U Sektoru za imigraciju, državljanstvo i upravu traži se jedna osoba za poziciju administrativnog tajnika, a u istom sektoru, ali i u Odjelu za prijavništvo i osobne isprave, traže se dva upravna referenta, dok jednog referenta traže u istom Sektoru, ali u Odjelu za prometne isprave. Na natječaj mogu se javiti i osobe koje nemaju stručni ispit, ali dužne su ga položiti u roku od godinu dana od primanja na posao. Ako se kandidat javlja na više radnih mjesta, može podnijeti samo jednu molbu, ali mora napomenuti za koja se radna mjesta natječe.
U prijavi treba priložiti životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, te dokaz o radnom iskustvu jer je za sve poslove potrebno radno iskustvo od godinu dana. Dokaz o radnom iskustvu može biti elektronski zapis ili potvrda o podacima Mirovinskog zavoda, odnosno odgovarajući ugovor o radu ili djelu. Oni koji posjeduju, mogu priložiti i uvjerenje o položenom državnom ispitu. Osoba koja ima pravo prednosti kod prijema treba priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Kandidati će morati proći testiranje i intervju, a 16 najboljih dobit će posao u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.