Grad na brege

PROMJENA Saša Brusić na čelu Turističke zajednice Kastva

Andrea Bralić

Foto: Marin Aničić

Foto: Marin Aničić

Nadam se da ću pridonijeti da se ostvari vizija Kastva kao nezaobilaznog mjesta posjeta gostiju s Opatijske rivijere i riječkog prstena, kaže BrusićKASTAV – Turistička zajednica grada Kastva ovih je dana dobila novog voditelja turističkog ureda, Sašu Brusića. Grad s najljepšim pogledom na Kvarner prati nacionalne turističke rezultate, pa bilježi porast posjetitelja, noćenja, ali i iznajmljivača na svom području. Kastav je lani zabilježio čak 67 posto više dolazaka, u odnosu na godinu ranije i 25 posto više noćenja unatoč činjenici da je u snažnom jačanju izletnički turizam. Kada je riječ o kapacitetima, lanjska je godina završena s brojkom od 116 iznajmljivača i hotelom Kukuriku. Na području grada nudila su se 132 apartmana, 14 soba, 18 kuća za odmor, a u odnosu na godinu ranije kada je broj kreveta iznosio 621, povećan je na 873 što je za 252 turistička ležaja više.


Gosti na području koje pokriva Turistička zajednica grada Kastva borave 5,09 dana, a vidljivo je prosječno produženje boravka za čak 0,35 dana što dokazuje kako Grad Kastav sadržajima i manifestacijama privlači sve veći broj turista koji ostaju ovdje sve duže. Na tom trendu radit će i novi voditelj turističkog ureda koji kaže da ga je Kastav uvijek fascinirao svojom poviješću, arhitekturom, šumom u zaleđu…


– Dolaskom u turističku zajednicu nadam se da ću pridonijeti da se ostvari vizija Kastva kao nezaobilaznog mjesta posjeta gostiju s Opatijske rivijere i Riječkog prstena. Interpretacija postojećih kulturnih znamenitosti i vrijedne kulturne manifestacije te prirodni resursi razlog su radi kojeg turisti u velikom broju posjećuju »grad na brege« tijekom cijele godine te sam siguran da će se to u idućim godinama i osnažiti, ističe Saša Brusić.
Grad Kastav razvija svoje turističke potencijale prema Strategiji razvoja turizma za razdoblje od 2018. do 2025. godine koju je izradila specijalizirana tvrtka za poslove u turizmu i hotelijerstvu Horwath HTL. Ovim dokumentom, Grad Kastav je turizam definirao kao jednu od svojih važnijih grana gospodarstva, a turistički razvoj se oslanja na bogatu kulturnu i prirodnu baštinu koju treba moderno povezati i interpretirati.


Gradonačelnik Matej Mostarac ističe važnost daljnjeg razvoja odmorišnog, izletničkog i turizma specijalnih interesa koji će se temeljiti na kulturi i aktivnom odmoru.


– Uz kvalitetne kulturno-zabavne manifestacije, jačat ćemo valorizaciju šetnica i biciklističkih staza šuma Loze i Lužine. Naš smjer je izletnički turizam i želimo biti lider Primorsko-goranske županije u tom segmentu. Od milijun noćenja koje imamo u okruženju od 50 kilometara, cilj nam je privući 5 do 10 posto individualnih gostiju da posjete Kastav. Drago mi je i da raste broj iznajmljivača što znači da turisti prepoznaju Kastav i njegove geografske, prirodne i klimatske prednosti, od blizine Rijeke i Opatije, pa do kvalitetne gastronomske ponude, ističe Mostarac.