Vrijedni učenici 3.b razreda

Projekt GLAT: Kraljevica u dječjoj računalnoj igri

Biljana Savić

Kroz igricu može se upoznati brojna vrijedna kraljevička baština

Kroz igricu može se upoznati brojna vrijedna kraljevička baština

Na temelju scenarija kraljevičkih učenika, studentice 5. godine politehnike i informatike Tajana Pavić i Nikolina Turkalj izradile su igricu na integriranu temu KraljevicaKRALJEVICA  Učenici 3.b razreda Osnovne škole Kraljevica osmislili su scenarij za edukativnu računalnu igru na integriranu temu Kraljevica. Riječ je o projektu GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking, koji je sufinanciran Erasmus+ programom.


Započeo je 2. listopada 2017., a trajat će do 1. rujna ove godine. U projektu sudjeluju Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju i Jugozapadno sveučilište »Neofit Rilski« u Blagoevgradu u Bugarskoj.


Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.
Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje učitelja razredne nastave koji se upoznaju s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak je na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (GBL – games-based learning) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.


Kao dio fokus grupe učitelja razredne nastave, u projektu sudjeluje učiteljica Sunčica Vučković iz OŠ Kraljevica. U ostvarivanje zadataka posljednje radionice uključili su se i učenici 3.b razreda koji su osmislili scenarij za edukativnu računalnu igru.


Na temelju scenarija učenika, studentice 5. godine politehnike i informatike Tajana Pavić i Nikolina Turkalj izradile su igricu na integriranu temu Kraljevica koja obuhvaća ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda povezanih s nastavnim temama: Kulturno-povijesni spomenici moga mjesta, Iz prošlosti moga mjesta, Izgled i posebnosti zavičajne regije, Stvarni i nestvarni događaji i Opisivanje predmeta i likova.


Igrica koju su uz pomoć studentica osmislili učenici nalazi se na linku https://scratch.mit.edu/projects/306275359.


Biljana SAVIĆ