Dodjela nagrada

Zaklada Sveučilišta odabrala laureate, prof. emeritusu Zdravku Lencu nagrada za životno djelo

Ingrid Šestan Kučić

Zdravko Lenac / Foto arhiva NL

Zdravko Lenac / Foto arhiva NL

Uz prof. Lenca nagrađeni su Anbtonija Petrlić, Paola Kučan Brlić, Luka Grbčić, Marko Medved i Sandra PeternelUpravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci donio je odluku o dodjeli Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2020.


Nagrada Zaklade svake se godine dodjeljuje najzaslužnijim mladim i iskusnim znanstvenicima i umjetnicima koji su svojim iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i umjetničkom radu, odnosno javnim i sveukupnim djelovanjem pridonijeli razvoju znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci, te akademskoj i široj zajednici.


Za kalendarsku godinu 2020. Zaklada ukupno dodjeljuje šest nagrada, tri nagrade mladim znanstvenicima, dvije nagrade znanstvenicima te nagradu za životno djelo čiji je dobitnik profesor emeritus Zdravko Lenac.
U kategoriji mladi znanstvenik za društvene i humanističke znanosti nagrađena je dr. sc. Antonija Petrlić, za biomedicinske i prirodne znanosti dr. sc. Paola Kučan Brlić te za tehničke i biotehničke znanosti dr. sc. Luka Grbčić.


U kategoriji znanstvenik za društvene i humanističke znanosti nagrađen je izv. prof. dr. Marko Medved, a za biomedicinske i prirodne znanosti izv. prof. dr. Sandra Peternel.


O Zdravku Lencu


Najviše priznanje, nagrada za životno djelo, pripala je prof. emeritusu Lencu koji je bio prodekan Filozofskog fakulteta, voditelj radne grupe za osnivanje Sveučilišnih odjela iz prirodoslovlja i matematike, kao i prorektor za znanost i međunarodnu suradnju riječkog Sveučilišta.


Pod raznim funkcijama uzastopno je pridonosio njegovom razvoju u znanstvenom i nastavnom pogledu te je pridonio razvitku i znanstvenom profiliranju matične institucije i Sveučilišta.


Pored učešća u nizu međunarodnih konferencija laureat ima više od 40 radova u vrhunskim CC časopisima. Na nacionalnoj razini posebno se ističe njegovo članstvo u ”Matičnom povjerenstvu za polje fizike”, ”Znanstvenom vijeću Ministarstva znanosti RH”, ”Znanstvenom područnom vijeću za prirodne znanosti Ministarstva znanosti RH” te ”Stalnom odboru za prirodne znanosti Hrvatske zaklade za znanost”.


Također je bio na čelu radnih grupa za osnivanje nekoliko važnih organizacija Sveučilišta poput ”Centra za EU projekte”, ”Znanstvenotehnologijskog parka” te ”Ureda za transfer tehnologije”.


Imao je i istaknutu ulogu u unapređenju nastave na pred-bolonjskim i bolonjskim studijima kao član radnih grupa za programe vezane uz fiziku, a vodio je i izradu poslijediplomskog (doktorskog) studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci.


O Marku Medvedu


Dobitnik nagrade u kategoriji znanstvenik Marko Medved u 2020. godini objavio je ukupno osam radova, te je objavio jednu autorsku znanstvenu monografiju pod nazivom ”Filius conventus Fluminensis” za koju je dobio i Nagradu Grada Rijeka uz obrazloženje kako se radi o kapitalnom izdanju o povijesti augustinaca čime se nadopunjuje identitet grada.


O Sandri Peternel


U kategoriji znanstvenik nagrađena je i Sandra Peternel koja je lani objavila ukupno devet znanstvenih radova u časopisima u međunarodno priznatim znanstvenim bazama, a znanstveni doprinos radova je u originalnim spoznajama o genomskoj patogenezi melanoma, njegovoj klasifikaciji, korelaciji genomike, histopatologije i kliničkog tijeka, te identifikaciji mehanizama nastanka melanoma kao potencijalnih ciljnih točki u liječenju metastatske bolesti. Dobitnica nagrade je tijekom 2020. godine bila angažirana i kao liječnik na COVID odjelima KBC-a Rijeka.


O Antoniji Petrlić


Antonija Petrlić nagrađena je u kategoriji mladi znanstvenik, a u 2020. godini objavila je ukupno tri znanstvena rada rangirana u međunarodno priznatim bazama podataka.


Dva rada odnose se na značaj mjerenja efikasnosti u javnom zdravstvu, čija je važnost i uloga došla do izražaja kroz Covid epidemiju, tako da se doprinos jednog rada očituje u razvoju modela za mjerenje efikasnosti javnozdravstvenih usluga razvijenog u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, a za čiju primjenu su se zainteresirali i drugi Zavodi za javno zdravstvo u Hrvatskoj.


Drugi rad, kroz primjenu statističke metode DEA potvrđuje valjanost modela i relativnu efikasnost organizacijskih jedinica odjela Ekologije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.


O Paoli Kučan Brlić


Kao mlada znanstvenica nagrađena je Paola Kučan Brlić koja je u 2020. godini objavila ukupno dva izvorna znanstvena rada, a uz redoviti znanstvenoistraživački i nastavni rad aktivno je sudjelovala u djelatnostima Centra za Proteomiku i Zavoda za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci.


Uključena je u rad dijagnostičkog laboratorija za molekularnu dijagnostiku COVID-19 te u provedbu istraživanja humoralne imunosti na SARS-COV-2 među zdravstvenim djelatnicima i pacijentima KBC Rijeka koje se provodi u Centru za Proteomiku.


O Luki Grbčiću


U istoj kategoriji nagrađen je i Luka Grbčić koji je prvi doktorand sa Sveučilišta u Rijeci koji u prijavu doktorske disertacije išao po takozvanom skandinavskom modelu u STEM području.


Tijekom 2020. godine objavio je osam radova u međunarodno priznatim bazama podataka te je i aktiav član Centra za napredno računanje i modeliranje.