Nove tri godine

Prof. dr. Vesni Crnić Grotić povjeren drugi mandat na čelu Pravnog fakulteta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Vesna Crnić Grotić / Foto Damir Škomrlj

Vesna Crnić Grotić / Foto Damir Škomrlj

Novi trogodišnji mandat prof. dr. Crnić Grotić počinje teći s prvim danom nove akademske godine, a nova/stara dekanica u svom programu rada poseban naglasak stavlja na studenteFakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci povjerilo je još jedan dekanski mandat prof. dr. Vesni Crnić Grotić koja je protekle tri godine obnašala dekansku funkciju. Novi trogodišnji mandat počinje joj teći s prvim danom nove akademske godine, a dekanica u svom programu rada poseban naglasak stavlja na studente ističući da je u dosadašnjem mandatu obavljen veliki posao usklađivanja studijskih programa za integrirani i stručni studij u sklopu priprema za reakreaditaciju te da je uveden veći broj kliničkih predmeta koji se pokazuju neophodnima u kontekstu razvijanja praktičnih kompetencija studenata.


Pravna klinika


Ujedno najavljuje osnivanje pravne klinike u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći čime će Pravni fakultet ostvariti svoju društvenu kliniku. U proteklom razdoblju, dodaje dekanica, velika je pozornost posvećena prolaznosti studenata i pravovremenom završetku studija, a potrebno je nastaviti s mjerama kojima će se jačati odnos odgovornosti fakulteta prema upisanom studentu, uključujući pojačani individualni pristup studentima, veći broj termina za ispitne rokove i kolokvije.


– Osobito se to odnosi na studente prve godine studija koji se u slučaju manjeg neuspjeha odlučuju na promjenu studija, odnosno, ispisivanje s fakulteta što predstavlja problem i za studenta i njegom obitelj, ali i za fakultet. Student kod nas nije i ne smije biti samo broj, nego mladi čovjek koji je upisao naš fakultet s povjerenjem da ćemo mu dati najbolje znanje i vještine, naglašava prof. dr. Crnić Grotić.
Dekanica naglasak stavlja i na poslijediplomske programe, za koje smatra da treba proširiti njihovu ponudu na način da se nude programi koji su dinamični i prilagođeni zaposlenim studentima. Kako bi se privukao veći broj stranih studenata, dio programa ponudit će se i na engleskom jeziku, a ujedno zagovara i veću promocija doktorskog studija kako bi se povećao broj upisanih.


Dekanica će se zalagati i za bolje uvjete studenata s invaliditetom kako bi im svi prostori fakulteta bili dostupni, a za što postoji idejni projekt uklanjanja arhitektonskih barijera koji se još nije uspio realizirati.


Osvrćući se na znanstveni rad, prof. dr. Crnić Grotić kaže da Pravni fakultet nikad do sada nije povukao toliku količinu bespovratnih sredstava EU-a kao posljednjih godina te će se nastaviti ići u tom smjeru, a intencija je i studente uključiti u znanstveni rad.


U njenom dosadašnjem mandatu ostvarena je značajna lokalna suradnja, a jednako tako intezivna je i međunarodna suradnja.


Erasmus ugovori


– Intenzivno surađujemo sa stranim partnerima u organizaciji konferencija, ljetnih škola, prijavljivanju europskih projekata i slično. U razdoblju od 2017. do 2020. godine sklopljeno je više od 30 novih Erasmus ugovora, čime su stvorene bitne pretpostavke daljnjeg razvitka Erasmus suradnje u svim njezinim sadržajnim pravcima.


Trenutno imamo preko 60 sklopljenih Erasmus ugovora. Raste broj dolaznih i odlaznih studenata, a raste i interes za mobilnost našeg nastavnog i administrativnog osoblja.


Zanimljivo je da smo prepoznati i kao ustanova koja sudjeluje u razmjeni studenata i osoblja s invaliditetom. Novi veliki izazov i potencijal za ostvarenje snažne internacionalizacije našeg Fakulteta nalazi se u sveučilišnom projektu YUFE.


Naš je fakultet među prvim sastavnicama na Sveučilištu koje imaju sklopljene Erasmus ugovore s YUFE partnerima, a sa Sveučilištem pregovaramo o oblicima suradnje u YUFE mreži kroz e-kolegije, postdoktorande i mobilnost, zaključuje dekanica.