Odluka Senata

Prof. dr. Igoru Prpiću trogodišnji mandat na čelu Doktorske škole

Ingrid Šestan KučićRIJEKA – Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Igor Prpić s Medicinskog fakulteta izabran je za novog predstojnika Doktorske škole za naredno trogodišnje mandatno razdoblje.


Na natječaju za tu funkciju sudjelovala su dva kandidata, a uz prof. dr. Prpića prijavio se i prof. dr. Miroslav Joler s Tehničkog fakulteta. Jedan je od glavnih ciljeva Doktorske škole osiguranje kvalitete doktorskog obrazovanja i prepoznavanje te kvalitete na nacionalnom i međunarodnom području visokog obrazovanja. Osnivanjem Doktorske škole Sveučilište u Rijeci preuzelo je institucionalnu odgovornost za doktorsko obrazovanje u programima svih znanstvenih područja koje Sveučilište provodi i podržava, a kako u svom programu rada ističe novoizabrani predstojnik vođenje doktorske škole jest težnja ka poboljšanju učinkovitosti, djelotvornosti i prepoznatljivosti doktorskih studija Sveučilišta u Rijeci i svih njegovih sastavnica.


U svom programu rada prof. dr. Prpić ističe i da će se unapređenje kvalitete Doktorske škole postići provedbom interdisciplinarnih aktivnosti, internacionalizacijom te pružanjem okvira za transfer znanja i primjenu u gospodarstvu i zajednici što se odnosi na poticanje interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti doktorskih studija usmjerenih k pojedincu u cilju povećanja njihove atraktivnosti te prilagodbi potrebama na tržištu, uz garanciju standarda kvalitete, horizontalno povezivanje postojećih i razvoj novih doktorskih studijskih programa koji će omogućiti dodatnu fleksibilnost i personalizaciju te otvoriti mogućnost za interdisciplinarnu suradnju, razvoj i ponudu doktorskih studijskih programa za gospodarski sektor i zajednicu koji će doprinijeti popularizaciji Doktorske škole i doktorskih studija na sastavnicama te osnažiti umrežavanje gospodarstva i akademske zajednice.
Poticat će se i međunarodna prepoznatljivost Doktorske škole u okviru Europskog istraživačkog prostora i područja visokog obrazovanja, osnaživat će se kvaliteta mentora i nastavnika za poticanje izvrsnosti te će se osnaživati holistički pristup inicijalnog motiviranja i postizanja izvrsnosti doktoranada. Rad će biti usmjeren i na osnaživanju kvalitete logističke i administrativne potpore.