In memoriam

Prof. dr. Đulijano Ljubičić ostavio je poseban trag u hrvatskoj psihijatriji

Novi list

Kolege ga se sjećaju kao uzornog liječnika, suradnika i učitelja koji je ostavio poseban trag u hrvatskoj psihijatriji, sa zahvalnošću ga se sjećaju brojni njegovi pacijentiProf. dr. Đulijano Ljubičić, dugogodišnji predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka, preminuo je 4. studenoga 2023. u 77. godini života.


Rođen je u Grobniku kraj Labina 1. svibnja 1947. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1979. godine te je tri godine volontirao u KBC-u Rijeka. Godine 1981. zaposlio se u psihijatrijskoj bolnici Warstein u Njemačkoj, gdje je odradio cijeli specijalizantski staž. Nakon položenog specijalističkog ispita u Münsteru, zapošljava se u Klinici za psihijatriju u Haldemu, gdje je neko vrijeme obnašao i dužnost zamjenika ravnatelja. Vraća se u Hrvatsku te njegov profesionalni put započinje na Klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka, a dvije godine kasnije i na Medicinskom fakultetu.


Završio je poslijediplomski studij Patofiziologija središnjeg živčanog sustava i osjetnih organa 1992. godine i obranio magistarski rad pod naslovom Neuroendokrini aspekti shizofrenije i depresije, a pet godina kasnije i doktorski rad pod nazivom Sezonske varijacije i depresija: analiza trombocitnog serotonina i aktivnosti hipotalamično-hipofizno adrenalne osi.
1998. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju, a iste godine postaje pročelnik Odsjeka za kliničku farmakologiju i biologijsku psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka. 2006. postaje subspecijalist iz biologijske psihijatrije, a 2008. subspecijast iz forenzičke psihijatrije. Znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora stječe 2008. godine. Godinama je bio stalni sudski vještak iz područja psihijatrije.


Tijekom svog znanstvenog, stručnog i nastavnog djelovanja publicirao je više znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Osnivač je Udruge za unapređenje mentalnog zdravlja Zajedno u Rijeci, koja je bila prva takva udruga u Hrvatskoj. Bio je dopredsjednik Hrvatske udruge za biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju te dopredsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva u jednom mandatu.


Profesor Ljubičić autor je tri sveučilišna udžbenika: Psihijatrija i duhovnost, Suicid i duhovnost i Depresija i duhovnost te koautor u pet sveučilišnih udžbenika. Uveo je i bio voditelj tri elektivna predmeta iz područja duhovne psihijatrije. Bio je osnivač Odsjeka za afektivne poremećaje i poremećaje raspoloženja na Odjelu kliničke psihijatrije Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka i osnivač Hrvatskog instituta za duhovnu psihijatriju. Bit će posebno pamćen po svom radu na popularizaciji struke u mnogobrojnim radijskim i televizijskim emisijama te u dnevnim i tjednim časopisima. Profesor Ljubičić bio je dragovoljac Domovinskog rata za što je odlikovan i spomenicom.


Kolege ga se sjećaju kao uzornog liječnika, suradnika i učitelja koji je ostavio poseban trag u hrvatskoj psihijatriji, sa zahvalnošću ga se sjećaju brojni njegovi pacijenti. Od 2005. godine do umirovljenja 31. prosinca 2012. bio je predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka.


Izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta, dr. med.


Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka


Prof. dr. sc. Gordana Rubeša, dr. med.


Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci