Obnavljanje

Priprema se obnova zgrade “Via Rome”, za sudbenu palaču i zatvor stiže 70.000 eura

Vladimir MrvošRIJEKA – U postupku odabira programa prijavljenih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu na koji je stigao veliki broj zahtjeva, nakon izvršene procjene prioriteta i potreba, te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija 70.000 eura dobio je program: Rijeka, Sudbena palača i zatvor koji je uvršten u »Program financiranja zaštite kulturnih dobara za 2024. godinu«.


– Sud je dobio 70.000 eura koji će biti uloženi u obnovu zgrade suda. Možda nije na odmet navesti da su promjene već nastupile, da je obnova zgrade već počela, a sve u skladu njezinim statusom nekretnine upisane kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara. Radovi na gradnji zgrade Županijskog suda počeli su 1904. i završeni su 1906. godine, a zgrada Zatvora je izgrađena 1905. godine, rekao je predsjednik Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup, na čiju je inicijativu i novac zatražen od Ministarstva kulture i medija.


Radi se o zahtjevnom projektu u kojem se prilikom realizacije programa mora pridržavati svih točaka Ugovora, pri čemu je i obveza suradnje s nadležnim konzervatorskim odjelom tijekom izvršenja odobrenog programa, konzervatorskog nadzora u svim fazama radova kao i ovjere dokumentacije za izvršene radove.