Prema planu

PRIJELOMNA GODINA ZA BUDUĆNOST KBC-a Uskoro ide natječaj za gradnju nove bolnice na Sušaku

Barbara Čalušić

Do kraja godine na Sušaku bi trebale biti već jasno vidljive konture nove bolnice, najavljuje ravnatelj KBC-a Rijeka dr. Davor Štimac. Za tu investiciju u ovoj godini planirano je 115 milijuna kuna proračunskih sredstavaRIJEKA – Klinički bolnički centar Rijeka treću godinu zaredom zaključio je s pozitivnim poslovanjem. Iako ravnatelj riječke bolnice prof. dr. Davor Štimac ne želi govoriti o brojkama za ovu godinu, neslužbena je informacija da bi bolnički budžet trebao biti povećan u odnosu na proteklu godinu. Jedan od razloga svakako je i izgradnja bolnice za majku i dijete na Sušaku koja bi, kako najavljuje ravnatelj riječke bolnice do kraja godine trebala dobiti svoje konture. Za nastavak gradnje nove riječke bolnice u državnom proračunu planirano je 115 milijuna kuna.


Obavljene predradnje


– Kao i prethodne dvije godine koje smo okončali s pozitivnim rezultatom poslovanja bolnice, tako je i u 2017. godini prema prvim procjenama prije završnog računa ono zasigurno pozitivno, s time da ćemo konačni službeni rezultat objaviti kao i svake godine do kraja siječnja ove godine – kaže ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka prof. dr. Davor Štimac.


U 2017. godini KBC Rijeka je iz kredita HBOR-a uložio 41,2 milijuna kuna kapitalnih sredstava u iskop građevinske jame, ali i ostale predradnje koje su potrebne za ostvarenje natječaja za izgradnju nove bolnice, kao što je izmještanje prostora Centra za hitnu medicinsku pomoć i opremanje novog CZHM-a na lokalitetu Sušak koje bi trebalo biti dovršeno do kraja siječnja.
– Te su predradnje bile nužne kako bi se prva faza gradnje nove bolnice koja se sastoji od tzv. bolnice za majku i dijete, tehnoekonomskog bloka i višeetažnih parkirališta mogla započeti graditi u travnju – ističe Štimac.


Već tradicionalno, riječka bolnica lani je obavila i fakturirala dio posla koji neće biti naplaćen. To potvrđuje i ravnatelj riječke bolnice kad kaže da je 2017. godine KBC Rijeka pružio više usluga iz područja osnovnog osiguranja, no što ih je alocirano iz limita za tu aktivnost.


Više skupih lijekova


– Prema trenutačnoj procjeni, pruženo je na godišnjoj razini više usluga u vrijednosti gotovo jednog mjesečnog limita za osnovno osiguranje, odnosno preko 40 milijuna kuna. Slična je situacija bila i prethodne dvije godine, no mi usluge našim osiguranicima moramo pružiti i vjerujemo da će se učiniti određene korekcije limita za osnovno osiguranje. Osim navedenog, pokušavamo što bolje naplatiti usluge koje KBC obavlja za druge medicinske ustanove, kao i povećati postotak naplaćivanja participacija – objašnjava Štimac.


U 2018. godini očekuje da se kroz bolnički proračun uspješno zadovolje potrebe za liječenje iz osnovnog osiguranja, ali i potrebe za liječenje u onim segmentima koji se posebno plaćaju izvan osnovnog limita, kao što su potrebe za posebno skupe lijekove čija potrošnja na godišnjoj razini raste između 10 i 15 posto.


– Značajan segment je obnavljanje i modernizacija medicinske opreme kao i tehničko građevinsko održavanje prostora u staroj bolnici gdje planiramo i ove godine uložiti značajna sredstva kako bismo standard bolesnika poboljšali i učinili primjerenim dok se čitava bolnica ne preseli u nove prostore – tvrdi Štimac.


Iskop jame za temelje nove bolnice za majku i dijete dovršen je u rujnu prošle godine. Štimac najavljuje da će uskoro biti objavljen natječaj za izgradnju nove bolnice čiji bi objekt do kraja ove godine trebao biti vidljiv.


– Kao što sam već napomenuo u prvim mjesecima 2018., planiramo raspisati natječaj za izgradnju nove bolnice te tijekom godine uložiti 115 milijuna kuna sredstava koja su predviđena u državnom proračunu za 2018. Do kraja godine na Sušaku bi trebale biti već jasno vidljive konture nove bolnice – zaključuje Štimac.