Škola zove

Prijave za prvi razred osnovne škole od 22. do 26. siječnja: Koja djeca se moraju prijaviti

Ingrid Šestan Kučić

Među ovogodišnje školske obveznike ubrajaju se djeca rođena od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine. Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodit će se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnjaUred državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, objavio je javni poziv roditeljima za upis djeteta u prvi razred. Među ovogodišnje školske obveznike ubrajaju se djeca rođena od 1. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine, a prijave za upis u osnovnoj školi najbližoj mjestu prebivališta vršit će se od 22. do 26. siječnja. Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodit će se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja ove godine, a iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15. travnja kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.


Roditelji mogu upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.


Roditelji djece koja po dobi nisu u kategoriji ovogodišnjih školskih obveznika, već su mlađa, također imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole, a to mogu učiniti roditelji djece rođene od 1. travnja do 31. prosinca 2012. godine. Zahtjev za prijevremeni upis podnosi se do 31. ožujka.
Također roditelji mogu podnijeti i zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u prvi razred osnovne škole, a to mogu učiniti roditelji djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili s višestrukim teškoćama u razvoju, odnosno koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući.