Gradsko vijeće Rijeke

Prihvaćen plan financiranja: Civilnoj zaštiti u 2022. godini 11.606.900 kuna

Sanja Gašpert

Sjedište Grad Rijeka / Foto SERGEJ DRECHSLER

Sjedište Grad Rijeka / Foto SERGEJ DRECHSLER

U protekloj je godini ponovo potvrđena važnost postrojbi civilne zaštite jer su pripadnici civilne zaštite, iako volonteri, u dosta slučajeva vrlo uspješno odrađivali »ničije poslove« koji su se pojavljivali u provođenju epidemioloških mjera, ističe se u godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite 


RIJEKA – Temeljem smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024., utvrđen je godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu. Prema planu koji je prihvaćen na 11. sjednici Gradskog vijeća Rijeke, predviđeno je da se iz proračuna Grada Rijeke za sustav civilne zaštite u 2022. godini izdvoji iznos od 11.606.900 kuna. Također, za istu je namjenu planirano u 2023. godini izdvojiti iznos od 11.420.000 kuna te 11.519.000 kuna u 2024. godini. Predviđena sredstva bit će utrošena u rad Stožera civilne zaštite Grada Rijeke i postrojbi civilne zaštite, vatrogastvo, održavanje skloništa te poslove udruga građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite.


Iz godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u prošloj godini vidljivo je kako je najopsežniji posao službi civilne zaštite bio vezan uz provođenje i kontrolu epidemioloških mjera povezanih sa suzbijanjem pandemije virusa COVID-19.
– U protekloj je godini ponovo potvrđena važnost postrojbi civilne zaštite jer su pripadnici civilne zaštite, iako volonteri, u dosta slučajeva vrlo uspješno odrađivali »ničije poslove« koji su se pojavljivali u provođenju epidemioloških mjera, ističe se u godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite.


Početkom prosinca prošle godine objavljen je javni poziv građanima na priključivanje postrojbama civilne zaštite. Pozivu su se odazvala 33 građana, što se može smatrati vrlo dobrim odazivom. O nacrtu prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, ističu u Gradu Rijeci.