Visokoškolska institucija

PREPOZNATA KVALITETA Ekonomski fakultet svrstan među najprestižnije svjetske fakultete

Ingrid Šestan Kučić

Foto: Marko Gracin

Foto: Marko Gracin

Radi o udruženju koje u svoje članstvo prima fakultete koji izvode poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije s visokom razinom kvalitete nastavnog procesa te znanstvenom izvrsnosti mentora, kaže dekan prof.dr. Alen HostRIJEKA Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci ušao je u klub najprestižnijih svjetskih visokoškolskih ustanova, a posljednje udruženje u kojem je postalo član je European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA) čime se potvrdio kao elitna visokoškolska institucija za područje ekonomije i poslovne ekonomije u ovom dijelu Europe.


Pojašnjavajući kako se radi o udruženju koje u svoje članstvo prima fakultete koji izvode poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije s visokom razinom kvalitete nastavnog procesa te znanstvenom izvrsnosti mentora dekan prof.dr. Alen Host ističe da je riječki Ekonomski fakultet krajem kolovoza primljen u punopravno članstvo EDAMBA-e koje počinje važiti od predstojeće akademske godine, a time se ta ustanova upisala na svjetsku kartu najelitinijih visokoškolskih ustanova te je povećala svoju međunarodnu vidljivost.


– Naše članstvo u elitnom klubu kakvo je EDAMBA, posebice ako uzmete u obzir da su u ovom dijelu Europe još samo Ljubljana i Zagreb članovi, dokazuje našu predanost ka konstantom podizanju kvalitete doktorskog obrazovanja. Budući da je riječki Ekonomski fakultet članica EDAMBE, kao i CEESENETa, naši studenti mogu koristiti sve prednosti i prilike koje pruža članstvo u ovim organizacijama, kao što su stipendije, nagrade za znanstvena postignuća, boravci na visokoškolskim institucijama u inozemstvu, sudjelovanje na specijaliziranim seminarima i radionicama, suradnja s eminentnim inozemnim stručnjacima, rad na međunarodnim znanstvenim projektima, a omogućeno im je i međunarodno obavljanje prakse što znači da praksu mogu obaviti bili gdje u svijetu, navodi dekan.


Visoki kriteriji kvalitete
Diploma dobivena na ustanovi koja je članica EDMBA-e znači i dobivanje diplome priznate svugdje u svijetu, a dodajući kako EDAMBA obuhvaća fakultete koji izvode poslijediplomske doktorske studije iz poslovne ekonomije voditeljica doktosrkih studija prof.dr. Helena Blažić pojašnjava da članstvo čini šezdesetak sveučilišta iz 30 država kako iz Europe tako i s drugih kontinenata.


– Samo članstvo u EDAMBA-i temelji se na zadovoljavanju visokih kriterija kvalitete izvođenja nastavnog procesa, međunarodne otvorenosti i umreženosti, povezanosti s gospodarstvom te znanstvene aktivnosti profesora angažiranih na poslijediplomskom doktorskom studiju. Kroz uključivanje Ekonomskog fakulteta u mrežu EDAMBA članica te kroz već postojeću angažiranosti i sudjelovanje u mreži doktorskih studija centralne i jugoistočne Europe CESEENET – Central and South-East European PhD Network, čiji je Ekonomski fakultet jedan od osnivača, polaznicima doktorskog studija omogućava se stjecanje znanja, razmjena iskustava te istraživačkih ideja s polaznicima i profesorima na doktorskim studijima visoke kvalitete znanstvenog, istraživačkog i nastavnog procesa.


Uz mrežu CESEENet na kojoj se omogućava dodatna kratkotrajna mobilnost doktorskih studenata, odnosno odlazak na slušanje i polaganje pojedinih kolegija na sveučilišta mreže, primjerice iz Rijeke u Klagenfurt te uz već postojeće mogućnosti dužih boravaka unutar Erasmus i CEEPUS programa, EDAMBA otvara mogućnost usavršavanja doktorskih studenata na prestižnim ljetnim školama i akademijama, ali i i kontinuirana usavršavanja profesora – mentora, te poboljšanja strukture doktorskih programa. Isto tako, redovito se odaje priznanje najboljim doktorskim disertacijama, od čega se najbolje tri i novčano nagrađuju, kaže prof.dr. Blažić.


Vrijednosti EDAMBA-e


Vrijednosti EDAMBA-e se vežu uz kvalitetu, uključenost u društvo, raznolikost te znanje. Samim time i prihvaćanje Ekonomskog fakulteta u Rijeci među članice govori o tome da su te vrijednosti prisutne na toj visokoškolskoj ustanovi te da se kroz poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije polaznicima osigurava visoka razina kvalitete nastavnog i znanstvenog usavršavanja, da postoji povezanost sa zajednicom odnosno gospodarstvom i javnim institucijama, ali i da se kroz doktorski program uvažava raznolikost te omogućava polaznicima uska specijalizacija i pruža visoka razina znanja.


– Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije ističe se velikim brojem stranih profesora, su-nositelja na kolegijima, kontinuiranim organiziranjem dodatnih radionica i predavanja gostujućih profesora iz inozemstva, naporima za što veće uključivanje doktorskih studenata u znanstvene projekte te velikim brojem izbornih kolegija i mogućnošću pisanja disertacije na engleskom jeziku uz slobodan izbor mentora i izvan redova profesora fakulteta, kao i samog doktorskog studija. Više od polovice doktorskih studenata je iz gospodarstva što osigurava interakciju prakse i znanosti, kaže prof.dr. Blažić.Ekonomski fakultet, kaže prodekan za znanost i poslijediplomske studije prof.dr. Saša Žiković, uskoro kreće s jedinstvenim doktorskim studijem u regiji, a riječ je o združenom doktorskom studiju Upravljanje i ekonomika javnog sektora, koji se izvodi s Fakultetom za Upravu Sveučilišta u Ljubljani, nositeljicom ugledne EAPAA akreditacije (European Association for Public Administration Accreditation). Studij će polaznicima omogućiti sjecanje iskustva kroz paralelne boravke na riječkom i ljubljanskom sveučilištu, uz interakciju sa stranim profesorima.


– Radi se o prvom takvom studiju u ovom dijelu Europe, a sa sveobuhvatnim restrukturiranjem doktorskog studija krenuli smo prije četiri godine. To je kontinuirani proces koji nastavljamo i sada sukladno preporukama EDAMBA-e, te nedavne AZVO akreditacije. Težimo da od početka studija sve usmjerimo prema samoj disertaciji uz kolegije koji daju potporu navedenome kroz specifična znanja koja trebaju svakom pojedinom kandidatu, te generičke vještine.


Kada smo započeli proces restrukturiranja našeg doktorskog studija jedan od ciljeva nam je bio ukloniti tradicionalan odnos i barijeru između sveučilišnih profesora i studenata te stvoriti nešto novo, ambijent u kojem doktorandi, profesori i stručnjaci iz prakse zajedno i ravnopravno rade, stvaraju, istražuju i pronalaze rješenja za aktualne ekonomske probleme. Smatramo da smo to i postigli s našim inovativnim konceptom studiranja na doktorskoj razini, a ulazak u članstvo EDAMBAe, kao kruna našeg truda, pokazao je da smo bili u pravu i da je međunarodna znanstvena zajednica prepoznala naš trud i kvalitetu, kaže prof.dr. Žiković.


Po završetku jedinstvenog združenog studija polaznici će dobiti jednu diplomu koju izdaju dvije države, a združena upisna kvota iznosi 20 mjesta. Izvođenje studija započet će tijekom predstojeće akademske godine.Dodajući kako je Ekonomski fakultet član i prestižnih svjetskih visokoškolskih udruženja AACSB i EFMD prof.dr. Host kaže kako taj doktorski studij broji i 14 inozemnih doktoranata koji dolaze iz Italije, Njemačke i drugih zemalja, što govori u prilog tome da je riječ o međunarodno prepoznatoj ustanovi. Fakultet kreće i s razrazdom skandinavskog modela doktorskih disertacija, što podrazumijeva izradu disertacija kroz objavu znanstvenih radova u prestižnim časopisima i najjačim znanstvenim bazama.


– Fakultet ulaže uistinu velika sredstva u poticanje znanosti i znanstvenih istraživanja. Za znanstvene projekte, stvaranje znanstvene baze i razne oblike poticanja znanosti fakultet izdvaja više od milijun kuna godišnje. Tu je potrebno nadodati i stalna gostovanja eminentnih inozemnih stručnjaka, radionice i seminare. Ulažemo puno u softverske alate, baze podataka i bibliografske baze kako bi naši doktorandi i istraživači imali pristup najaktualnijim podacima, zaključuje dekan.