PGŽ

Pomorsko dobro. Traje javni uvid u prijedlog granica lučkog područja Grčevo i Kantrida

Sanja Gašpert

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaRIJEKA – Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije je u 2024. godini donijelo prijedloge granica lučkog područja luka posebne namjene za područje grada Rijeke. Riječ je o prijedlogu granice lučkog područja luke posebne namjene sportske luke Grčevo i prijedlog granice lučkog područja luke posebne namjene sportske luke Kantrida.


Javni uvid u prijedloge granica lučkog područja luka posebne namjene traje trideset dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.


Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra Primorsko-goranske županije, koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi. Osobe za kontakt u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze vezano uz predmetno su Dijana Vračar, 351-961, e-mail: [email protected] i Igor Lesica, 351-962, e-mail: [email protected].