Koronakriza

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Kraljevice: U proračunu je 21 posto planiranih prihoda

Jakov Kršovnik

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Gradska vijećnica i bivša gradonačelnica Nada Turina Đurić (GLAS) pitala je kakva je situacija u proračunu s početkom rujna, rekavši da će »ružno izgledati ako proračun Kraljevice podbaci za 10 milijuna kuna«Od početka godine do 30. lipnja Grad Kraljevica ostvario je ukupne prihode i primitke od 8.665.060,84 kune, što je 21 posto od planiranog cjelogodišnjeg prihoda od 40.610.614 kuna za 2020. godinu, dok su od početka godine do 30. lipnja ukupni rashodi i izdaci proračuna bili 9.437.156,48 kuna ili 23 posto godišnjeg plana od 41.634.057 kuna.


Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.028.866,87 kuna, stoji u prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kraljevice koji je prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice s 9 glasova za i 3 suzdržana. Gradonačelnik Dalibor Čandrlić rekao je da čvrsto vjeruje u realizaciju proračuna te da ga smatra uravnoteženim i izbalansiranim.


Gradska vijećnica i bivša gradonačelnica Nada Turina Đurić (GLAS) rekla je da je 21 posto prihoda u prvoj polovini godine malo te je pitala kakva je situacija u proračunu s početkom rujna.


Subvencija Autotroleja
– Ružno će izgledati ako proračun Kraljevice podbaci za 10 milijuna kuna, rekla je te se požalila i na uslugu koju pruža Autotrolej te dovela u pitanje iznos kojim Grad Kraljevica redovno subvencionira KD Autotrolej.


Gradonačelnik Čandrlić je rekao da je taj iznos (oko milijun i 200 tisuća kuna, prema njegovim riječima) manje nego što plaćaju drugi te da je od osam zahtjeva, koje su primili o problemima s čekanjem autobusa, sedam riješeno. Dodao je i da nijedan od projekata »ne visi«.


– Svi su projekti financirani od strane EU-a i u visokom su stupnju razvoja, a pandemija nije uzrokovala ni odgode hrvatskih projekata. Što se tiče proračuna, vi možda na njega gledate pesimističnije zbog godina u politici, dok ja gledam optimističnije, kazao je Čandrlić.


Plan uređenja Šmrike


U izvješću o radu gradonačelnik je govorio o projektima koji se rade u Kraljevici te komunalnom sustavu, kao i svim drugim obvezama i poslovima koji su rađeni od početka godine do kraja lipnja. Raspravljalo se o prijedlogu Odluke u izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga (dio UPU-a 23) čiji su ciljevi uređenje i izgradnja građevinskog područja dijela naselja Šmrika – Barbina draga koje je pretežno neizgrađeno i neuređeno, putem urbanističkog plana uređenja.


Ciljevi su i odrediti uvjete izgradnje te oblikovanja građevina individualne stambene izgradnje i površina unutar obuhvata te odrediti prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, kao i omogućiti razvoj Grada Kraljevice – naselja Šmrika u skladu s novim potrebama. Izradu Plana financirat će investitor SONDER d.o.o te Grad Kraljevica ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta i izgradnje komunalne infrastrukture do zone obuhvata Plana ni u zoni obuhvata Plana. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.


Sve su druge točke dnevnog reda, izvješće gradonačelnika o radu mjesnih odbora u istom razdoblju, zatim Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice koji dužnost obnašaju profesionalno te Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, Prijedlog izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u upravnim tijelima Grada Kraljevice, Prijedlog Odluke (zapravo Pravilnika) o poslovanju Vlastitog pogona Grada Kraljevice, Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika u Vlastitom pogonu Grada Kraljevice, te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade i prijenosu prava vlasništva k.č.br. 772/16, k.o. Šmrika, također prihvaćene.


O komarcima i veprovima


U aktualnom satu Nada Turina Đurić požalila se na najezdu komaraca u Šmriki te pitala što je s odlaganjem građevinskog otpada. Gradonačelnik je rekao da je problem otpada legitimno pitanje i da će se na tome raditi, dok je pitanje o komarcima izazvalo više smijeha, nego ozbiljnih odgovora, iako je zamjenica gradonačelnika Paula Vučković rekla da su dobili dvije pritužbe o komarcima te su one riješene.


Na aktualnom satu potegnuto je i pitanje veprova u samom centru grada te je rečeno da će se idućeg tjedna održati sastanci s namjerom da se taj problem riješi.