HBOR i PGŽ

Pokrenut novi program kreditiranja za mlade i žene u PGŽ-u, evo kako se prijaviti

Portal Novi list

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Kreditni potencijal u dva programa iznosi po 20 milijuna kuna, a kamatu subvencionira PGŽPrimorsko-goranska županija u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak te poslovnim bankama pokreće novi program kreditiranja poduzetnika usmjeren mladima, ženama i početnicima.


Kreditni potencijal za program „Poduzetništvo žena, mladih i početnika“ iznosi 20 milijuna kuna, a Županija subvencionira kamatu u visini od dva posto tijekom cijelog vremena trajanja otplate kredita.


Za program „Obrtna sredstva“ kreditni potencijal također iznosi 20 milijuna kuna, a visina županijske subvencije iznosi jedan posto, također kroz cijelo vrijeme trajanja otplate.
Za subvenciju kamata po ova dva programa u Proračunu Županije osigurano je gotovo 3 milijuna kuna.


Korisnici kredita po ovom Programu su poduzetnici čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije i koji ulažu na području županije-trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove.


Prijave se podnose HBOR-u ili poslovnoj banci, ovisno o vrsti programa i odabiru korisnika. Pregled pojedinih zahtjeva korisnika kredita provodi HBOR ili poslovna banka koja je zahtjev zaprimila, a Povjerenstvo za provedbu kreditiranja programa daje suglasnost, odnosno odobrava subvencioniranje od strane Županije.


Konačnu odluku o odobrenju ili neodobrenju kredita podnositelju zahtjeva donosi Banka ili HBOR nakon obrade zahtjeva.


Javni poziv je jučer otvoren, a mogućnost prijava je sve do iskorištenja kreditnog potencijala. Svi detalji natječaja nalaze se na službenoj web stranici www.pgz.hr.