Odluka na Gradskom vijeću

Pogodovanje? Mijenja se prostorni plan kako bi zeleni pojas na Drenovi u vlasništvu Novotehne postao stambena zona

Damir Cupać

Riječki gradonačelnik prihvatio je odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja DrenovaRIJEKA – Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović prihvatio je zahtjev riječke tvrtke Novotehna da se oko 1.500 četvornih metara zemljišta u središnjem dijelu Drenove prenamijeni iz zelene površine u stambenu namjenu.


Prihvatljivo ili ne


Točnije, riječki gradonačelnik prihvatio je odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja središta područja Drenova i onda je takav prijedlog proslijedio Gradskom vijeću koje će na sljedećoj sjednici odlučivati je li ovakvo izlaženje u susret privatnim investitoru prihvatljivo ili nije. Takvom odlukom gradonačelnika Filipovića stječu se uvjeti da se pokrene procedura koja bi dovela do izmjena plana kako bi se privatnoj tvrtki omogućila prilika za veliku zaradu budući da ne treba podsjećati kolika je cijena stambenog kvadrata u Rijeci, a posebno na Drenovi koja je jako tražena lokacija među kupcima.


– Trgovačko društvo “Novotehna” d.d. iz Rijeke podnijelo je zahtjev Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, da se na katastarskim česticama 3223/1, površine 1.585 metara kvadratnih i 3172/8, površine 29 metara kvadratnih, obje k.o. Drenova, omogući gradnja stambene građevine. Na navedenim katastarskim česticama Planom je utvrđena građevna čestica oznake Z-3 na području namjene “Zaštitna zelena površina” oznake Z. Dakle, planom utvrđena građevna čestica oznake Z-3, nije namijenjena gradnji nego prvenstveno zadržavanju postojećega zelenila na površini između (postojeće) višestambene građevine i prometnice. Razmatrajući navedeni zahtjev, prvenstveno kroz vrednovanje postojeće slike i funkcioniranje ovoga dijela stambenoga područja Drenova kao konkretno iskustvo suvremene realizacije planirane morfologije i tipologije izgradnje, Odjel je ocijenio kako je prenamjena zaštitne zelene površine na građevnoj čestici oznake Z-3 u površinu stambene namjene prihvatljiva pod određenim uvjetima, pojasnili su riječkom gradonačelniku Marku Filipoviću iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo.


Grad Rijeka: Važni uvjet ostanka građana u RijeciU Gradu Rijeci tvrde da se predloženim izmjenama i dopunama DPU-a središta područja Drenova indirektno osigurava mogućnost rješavanja stambenog pitanja koje je, uz zapošljavanje, važan uvjet ostanka građana u Rijeci, odnosno odabira Rijeke kao grada u kojem će živjeti i raditi, a što je svakako u interesu Grada.


– Nadalje, gradnjom planirane stambene zgrade Grad Rijeka ostvaruje prihod od komunalnog doprinosa koji se u cijelosti planira iskoristiti za unapređenje komunalne infrastrukture na drugim lokacijama na kojima je to potrebno prema planu gradnje komunalne infrastrukture, budući da je na ovoj lokaciji komunalna infrastruktura već izgrađena. Treba reći i kako Grad Rijeka nema dodatnih troškova u ovom postupku jer sukladno zakonskim mogućnostima, investitor snosi troškove izrade izmjene plana, tvrde u Gradu Rijeci.

Povezivanje


Kao pojašnjenje za takav prijedlog navodi se da se građevna čestica oznake Z-3 nalazi na rubu građevinskog područja, a na ovoj mikrolokaciji prihvatljiva je gradnja nove stambene građevine gabaritima istovjetne već izvedenoj građevini s druge strane prometnice.


– Na taj bi se način urbanistički povezali izgrađeni dijelovi jer bi građevine istih, tj. kvadratnih tlocrta u prostoru, djelovale kao poveznica dviju cjelina građevina longitudinalnih formi koje se otvaraju prema području Velog vrha i okolnim zelenim površinama. Sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti propisani postotak površine građevne čestice stambene namjene, te se predloženom prenamjenom predmetne čestice u stambenu namjenu postojeća zelena površina djelomično zadržava, tvrde urbanisti Grada Rijeke.


Snimio Damir CUPAĆ


Zanimalo nas je je li zeleno pojas ikada bio u vlasništvu Grada Rijeke.


– Zemljište nije bilo u vlasništvu Grada Rijeke. Kao vlasnik zemljišta upisana je tvrtka Novotehna, a vlasništvo je stečeno kupoprodajom od privatnih, fizičkih osoba, tvrde u Gradu Rijeci.


Jasno je koji je interes privatne tvrtke kada je riječ o ovom poslu, ali postavlja se pitanje koji je interes Grada Rijeke, odnosno koji je javni interes za takav aranžman.


– Važno je reći da razvoj grada uvijek podrazumijeva zadovoljavanje interesa raznih dionika, pa tako i u ovom slučaju. Planiranjem stambene građevine prema uvjetima koji su opisani u prijedlogu Odluke, predlaže se pomiriti interes privatnog investitora i stanje u užem okruženju, čime se ujedno zadovoljavaju i interesi Grada i javnosti. Ocijenjeno je kako je prenamjena zaštitne zelene površine na građevnoj čestici oznake Z-3 u površinu stambene namjene prihvatljiva, ali pod određenim uvjetima. Predložena gradnja ne bi narušila postojeću sliku i funkcioniranje ovoga dijela stambenoga područja Drenova. Sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti propisani postotak površine građevne čestice stambene namjene, te se predloženom prenamjenom predmetne čestice u stambenu namjenu postojeća zelena površina djelomično zadržava, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.


Poznata lokacija


Tvrtki Novotehna lokacija je i te kako dobro poznata budući da je u blizini gradila sveučilišne stanove, ali i stanove po programu društveno poticane stanogradnje. Izgrađeno je ukupno osam stambenih zgrada, odnosno 180 stanova, a investitor je bio upravo Grad Rijeka. Hoće li Gradsko vijeće prihvatiti argumente da je riječ i o pomirenju javnih interesa i privatne investicije, vrlo brzo će se vidjeti jer je sjednica Gradskog vijeća u četvrtak, 25. svibnja 2023. godine. Ili će možda predstavničko tijelo zaključiti da takav aranžman neće proći jer je riječ o pogodovanju privatnoj tvrtki koja se favorizira i u odnosu na građane i u odnosu na druge privatne tvrtke. Nitko nije lud da ne bi znao kupiti zemljište koje je u zelenom pojasu ako može pretpostaviti da će ono dobiti stambenu namjenu.