Općina dariva

Podjela blagdanskih paketa u Jelenju 19. i 20. prosinca

Sanja Gašpert

Snimio Vedran Karuza

Snimio Vedran Karuza

Općina dariva posebne kategorije mještanaPodjela blagdanskih paketa u Općini Jelenje najavljena je za utorak, 19. prosinca, u vremenu od 9 do 19 sati te srijedu, 20. prosinca, od 9 do 15 sati.


Pravo na prigodni poklon-paket ostvaruju osobe s navršenih 70 godina života, pod uvjetom ispunjavanja prihodovnog cenzusa, teško bolesne osobe, što se dokazuje liječničkom dokumentacijom, djeca s teškoćama u razvoju, što se dokazuje rješenjem o kategorizaciji tjelesnog oštećenja.


Također, pravo na poklon-paket imaju i osobe koje ispunjavaju posebne uvjete, odnosno hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, po okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, kao i invalidi s više od osamdeset posto utvrđene invalidnosti, što dokazuju rješenjem o utvrđenoj invalidnosti te umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 400 eura.