e-građani

Počinju e-Upisi u prvi razred osnovne škole, ovo je korisno znati pri postupku prijave

Portal Novi list

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine vršit će prijava djece za upis u prvi razred osnovne školeZapočinje postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./2025. godinu, po prvi put putem sustava e-građani.


Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji obavještava da su upisu u prvi razred osnovne škole obavezna pristupiti djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.


Po prvi puta postupak prijave djeteta za upis u prvi razred odvija se putem sustava e-Građani.


Prijava za upis
Od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine vršit će prijava djece za upis u prvi razred osnovne škole najbliže mjestu prebivališta ili boravišta.


Prijave djece za upis provodit će se putem sustava e-Građani, preko poveznice, a prijave se otvaraju 22. veljače.


U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.


Odmah po podnošenju prijave roditelji će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi boravak i sl.


Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.


S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.


Upisna područja


Roditelji odnosno staratelji djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuju dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, odnosno u osnovnu školu drugog upisnog područja.


Dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.


Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.


Od 1. veljače do 31. kolovoza 2024. roditelji odnosno skrbnik školskog obveznika Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje PGŽ-a predaje zahtjev za upis u školu drugog upisnog područja.


Prijevremeni upis


Roditelji odnosno staratelji djeteta mogu ostvariti mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole, odnosno privremenog oslobađanja obveze upisa, sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine br. 67/14 i 63/20).


Roditelji odnosno skrbnik/ca djeteta rođenog od 1. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine mogu od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje PGŽ-a podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u l. razred osnovne škole.


Zahtjev roditelja odnosno skrbnika/ce čije dijete do 31. prosinca 2024. godine ne navršava šest godina života, Upravni odjel će odbiti.


Po primitku rješenja kojim se odobrava prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole roditelji odnosno skrbnik upisuju dijete u školu prema upisnom području prema istim uvjetima kao i školski obveznici.


Odgađanje upisa


Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu. Odgodu upisa predlaže stručno povjerenstvo škole.


Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja, a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program predškole.


Roditelj odnosno skrbnik/ca djeteta kojemu je zdravlje teško oštećeno ili sa višestrukim teškoćama u razvoju koji je po posebnim propisima stekao pravo na status roditelja njegovatelja ili je dijete, s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći može podnijeti zahtjev za privremeno oslobađanje obveze upisa u l. razred osnovne škole u razdoblju od22. veljače do 31. ožujka 2024.


Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta


Upravni odjel za odgoj i obrazovanje utvrđuje popis djece školskih obveznika. Stručna povjerenstva u suradnji školskim liječnicima utvrđuju termine pregleda školskih obveznika te administratori iste upisuju u aplikaciju za svako prijavljeno dijete.


Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u razdoblju od 1. travnja do 15. lipnja 2024.


Iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju pristupaju utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole i utvrđivanje potrebe za primjerenim oblicima odgoja i obrazovanja te primjerenim oblicima pomoći u vremenu od 1. veljače do 15. lipnja 2024. godine.


U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji odnosno skrbnik su dužni do 30. svibnja 2024. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.


Više informacija dostupno je u osnovnoj školi prema upisnom području, kod nadležnog školskog liječnika u zdravstvenoj ustanovi ili na web stranici Primorsko-goranske županije vezanoj za upis u škole.