Suradnja Filozofskog fakulteta sa Slovenijom

Počinje razmjena ljubljanskih i riječkih studenata

Ingrid Šestan Kučić

 Ono što treba naglasiti je da u tu razmjenu još uvijek nisu uključeni doktorandi, rekao je prof.dr Šustar