Uređenje lučkog bazena

Počelo uklanjanje ‘lučkog skladišta 13’ u blizini silosa i kompleksa Metropolisa

Marinko Glavan

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Ukupna vrijednost radova je 33 milijuna eura, a njima je obuhvaćeno uređenje dotrajalih prometnih i operativnih površina, željezničkih kolosijeka, kao i sustava odvodnje te boljeg povezivanja lučkog bazena sa željezničkom mrežomRIJEKA – Na području riječke luke započelo je rušenje skladišta 13 u neposrednoj blizini silosa i kompleksa zaštićenih lučkih skladišta »Metropolis« u sklopu projekta 33 milijuna eura vrijednog »Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Bazen Rijeka«, koji obuhvaća uređenje dotrajalih prometnih i operativnih površina, željezničkih kolosijeka, kao i sustava odvodnje te boljeg povezivanja lučkog bazena sa željezničkom mrežom.


U sklopu istog projekta započeli su radovi na DeFranceschijevu gatu, kod zgrade Lučke uprave, gdje su u tijeku iskopi, a već su izmještene i dvije lučke dizalice.


Radovi će se dalje širiti praktički na cijelom području lučkog bazena pod koncesijom Luke Rijeka d.d., koja je i nositelj ovog projekta, sufinanciranog s 85 posto sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Predviđeno trajanje radova je do konca listopada 2022. godine. Dotad bi trebale biti obnovljene gotovo sve prometne površine u riječkom lučkom bazenu koje su trenutačno u prilično lošem stanju na dobrom dijelu područja.
Cilj je projekta poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture. Predviđena je potpuna rekonstrukcija postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture – vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a projekt obuhvaća Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište te Visinov, Orlandov i De Franceschijev gat.
Dio željezničkih kolosijeka unutar lučkog područja bit će rekonstruiran, dio revidiran, na način da će pojedini kolosijeci biti uklonjeni, a na nekim dijelovima izgrađeni novi, u skladu s današnjim potrebama lučkog poslovanja.


Prema objašnjenjima iz same Luke Rijeka, riješit će se i problem nosivosti podloge koja na velikom dijelu terminala nije primjerena za sadašnja opterećenja, kao i izgradnja novog sustava odvodnje, vodoopskrbe i električne mreže.