Nastavlja se blokada smetlišta

Počeli pregovori građana Marčelja i Obersnela o odlaganju otpada na Marišćini

Andrej Petrak

Građani Marčelja traže hitno započinjanje procesa odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima u roku 30 dana, prvenstveno na području Grada Rijeke i područja koja su u obuhvatu prikupljanja otpada KD Čistoća  te razvoj i primjenu tog koncepta na razini cijele PGŽMARČELJI – Predstavnici Kriznog eko stožera Marišćina u 13 sati počet će pregovore s riječkim gradonačelnikom Vojkom Obersnelom i zamjenikom mu Miroslavom Matešićem o deblokadi Marišćine i mogućem ispunjavanju zahtjeva mještana okupljenih na lokaciji novog smetlišta Marišćina.


Građani Marčelja traže hitno započinjanje procesa odvojenog prikupljanja otpada u domaćinstvima u roku 30 dana, prvenstveno na području Grada Rijeke i područja koja su u obuhvatu prikupljanja otpada KD Čistoća  te razvoj i primjenu tog koncepta na razini cijele PGŽ.


Zahtijevaju trajni prestanak dovoza smeća na Marišćinu i Viševac te sanaciju svih smetlišta u općini Viškovo te hitnu reviziju studije o utjecaju na okoliš građevine ŽCGO Marišćina.
Konačno, zahtijevaju političku i kaznenu odgovornost gradonačelnika Obersnela, bivšeg župana Zlatka Komadine, načelnika Viškova Gorana Petrca te direktora Ekoplusa Dušana Šćulca i Čistoće Zlatka Štoka, kao odgovornih osoba nadležnih institucija i komunalnih društava za problem smeća.


Prvi dan blokade smetlišta Marišćina prolazi mirno i bez ikakvih incidenata, a Čistoća zasad nije pokušala slati smetlarske kamione na deponij.