S kamika i mora

Piše Slavica Mrkić Modrić: Cela država ima febru

Slavica Mrkić Modrić

Reuters

Reuters

Ja san se namolila oveh dan, ma ne samo za se leh i za se one ki se još vavek nisu rešili ustaš, partizani i sličneh. Za se da ozdravin, za nje da ih prosveti. Pas mater kurbu prasicu i pol, koda nan cela država ima febru i to velu, pa si bombardiraju da ne moru većVeć davno mi j’ pokojni Veljko Vičević rekal – mala, nisu za te ferije. I nisu, aš kada god se odbavin se i razbolin. Ov put san fanj dugo zdrava zdurala, ma onput, pred sam kraj evo ti ga vranića. I temperatura, i kašalj i grlo boli, i čuda popratneh tegob. Ma nemojte ni sumnjat da su me doma na prvo kihanje već počeli grdo gljedat, a na prvi spomen temperaturi se me spravili va kamaru i z lokoton zaprli. Badava j’ mane bilo zijat – ni to korona, prehladila san se! Morete mislet ča su uvažili moji argumenti. Izoliralo me j’ a da zaspraven nisan ni zakašljala. Tako zaprtu su me držali pet dan aš trebe videt kako će se stvari dalje razvijat, a kada su dokončali da ni jednomu, ni drugomu ni niš, još su me malo držali va tamnice aš postoji asimptomatika i kako bi oni rekli – pu tebe je odvavek se poznopak pa budi još malo tu kade si.Šalu na stran, ma to bi tako i bilo da imamo kamaru više, ovako ju nimamo pa su bili prisiljeni delit i dobro i zlo z manun. Da njin je bilo lahko – ni. Da mi je bilo teže leh je njin – je. Tirali su me da temperaturu merin sakeh uru vrimena, a ako mi neki spomene čaj naredneh mesec dan spravna san ga više puti ubit i to ne na mah leh z predumišljajen. A kada mi dojde račun za platit televiziju, oneh 80 kun, lipo ću ga zdavit i pogutnut aš kad je čovik nemoćan nima ča drugo leh ležat i blejat va ekran, a na ekranu Boh nas očuvaj. No, ako van slučajno fali kakova informacija vezana uz serije »Kud puklo da puklo«, »Dar-mar« i još nekakovu tursku ka gre pred večer, ale ste morda propustili ki j’ komu ča rekal na Farme, slobodno me zazovite aš ja se znan. Najme, moja mat se to gljeda i va regularnomu terminu i va reprize. Skoro da bin se okladila da mi j’ febra narasla velin delon i od materinoga tv izbora. Sada ćete vi reć da me ni niki tiral gljedat se to, a ja ću van odgovorit kod ča san odgovorila i jednoj kolegice ka j’ na moju žalopojku rekla – ja, zbilja ne znam kako možeš gledati te pizdarije. Moj njoj je odgovor bil jušto ovakov – oprosti, gljedaš ti svojun malun crtići? Niš ni rekla, pa lipo prosin nemojte ni vi.A sada moja druga muka! Ka? E, pa ona ča va vrime koroni ne moreš baš tako lahko do svoga dohtora. Mislin ne moreš fizički. Ono ča, ako imaš temperaturu, jedino moreš je »sest« na telefon ki j’ naravno vavek zauzet ale sest za kompjuter i pisat mejli. Srićon, moja j’ dohtorica odavno navadna da smanun komunicira na ta način, a i na moj osebujan stil objašnjavanja pa ni bilo nikakovoga problema. Ja bin njoj do va detalji opisala svoje tegobi, a onput bi sirota ona kod vidoviti Milan morala pogodit ča bi to moglo bit. Koronu smo jako brzo eliminirale, aš bi valjda još neki od moje bliže i dalje okolice imel tegobi, se druge opcije su ostale otprte. Intanto, va današnje vrime najhuje ti j’ imet temperaturu, a ako uza to i kišeš ale nedaj Bog te davi kašalj, e onput si nadrajsal. Si će bižat od tebe, od oneh najdražeh do oneh malo manje drageh. A dohtoru leh »on line«. Ne moreš ni va privatnu kliniku aš ti sagdere mere temperaturu, pa ako ona pištola pokaže da ju imaš prolaz je zabranjen. Jedino kamo moreš je na Hitnu, a tamo ne želiš aš kuliko se drugi boje tebe, tuliko se ti bojiš drugeh i tako si lipo zaprl krug. Ni ti druge leh ležat i molit Svevišnjega da pasa.

Ja san se namolila oveh dan, ma ne samo za se leh i za se one ki se još vavek nisu rešili ustaš, partizani i sličneh. Za se da ozdravin, za nje da ih prosveti. Pas mater kurbu prasicu i pol, koda nan cela država ima febru i to velu, pa si bombardiraju da ne moru već. Od vrha prama dnu, saki sakomu ima neš za reć i to ne lipoga. Verujte, huje mi pade naslišat kako se groze jedan drugomu presjednik i premijer leh se one materine bedastoći ča san van jih spomenula.


I za kraj, da ne bi se bilo baš črno, evo i jedna za celi naš čakavski svit vesela vijest – Draženu Turini Šajeti, uspjelo j’ ono ča ni ni Matu Baloti. Ušal je va čitanke. Kuliko se domišljan, za šesti razred. E, pa Šajo, ča bi Franci rekal – čestitke i aplauzi. Mi je dal kuraja. Morda zbilja i ja jednoga dana… Pa makar i »on line«. Bolje da ne znate ča.