Program

PGŽ sufinancira prijevoz onkoloških pacijenata, objavljen poziv

Sanja GašpertPrimorsko-goranska županija objavila je javni poziv za sufinanciranje programa prijevoza onkoloških pacijenata na terapiju iz jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, čiju će provedbu Županija sufinancirati i u 2024. godini.


Pravo podnošenja prijave imaju jedinice lokalne samouprave s područja županije koje nemaju na svom području zdravstvenu ustanovu s onkološkim odjelom.


Prijave programa dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo, Riva 10/3, 51000 Rijeka, s naznakom “Javni poziv za sufinanciranje programa prijevoza onkoloških pacijenata na terapiju iz jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije u 2024. godini – ne otvarati” ili predaju se osobno u pisarnici Županije, na adresi Riva 10, Rijeka.
Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa je 22. ožujka. Dokumentacija potrebna za izradu i prijavu programa dostupna je na mrežnim stranicama Županije, www.pgz.hr.


Zainteresirani prijavitelji mogu dobiti potrebne informacije u Upravnom odjelu za zdravstvo, Riva 10/3 Rijeka, tel. 051/351-922, E-pošta: [email protected].


U cilju unapređenja standarda zdravstvene zaštite, a posebno onkoloških bolesnika, kako bi im se olakšalo liječenje i smanjio financijski pritisak, Primorsko-goranska županija prošle je godine pokrenula program sufinanciranja prijevoza pacijenata na terapiju u jedinicama lokalne samouprave s područja PGŽ-a.


U okviru programa predviđene su aktivnosti organiziranog i besplatnog prijevoza na terapiju i povratak s terapije s ili bez pratnje od adrese prebivališta/uobičajenog boravišta do zdravstvene ustanove.