Suficit

PGŽ ostavila neutrošenim 2,6 posto proračuna: ‘Čuvali smo novac za krizu u 3. maju’

Tihana Tomičić

Foto: Ivica Tomić

Foto: Ivica Tomić

Pročelnik za financije Krešimir Parat i župan Zlatko Komadina najavili su i prvi rebalans proračuna za 2019. godinu, i to s glavnom idejom pomoći općinama i gradovima u svom sastavuRIJEKA Primorsko-goranska županija završila je prošlu godinu sa suficitom proračuna od 18 milijuna kuna, ali se 10 milijuna odnosi na izravne županijske rashode, a ostalo na proračunske korisnike. Radi se o ukupno 2,6 posto proračuna, a rezultat je to, rekao je pročelnik za financije Krešimir Parat, dobrog punjenja proračuna od poreza na dohodak, a s druge strane opreza u trošenju novca zbog krizne situacije u »3. maju«, zbog čega se svjesno »čuvao« dio novca u prošloj godini.


Parat i župan Zlatko Komadina najavili su i prvi rebalans proračuna za 2019. godinu, i to s glavnom idejom pomoći općinama i gradovima u svom sastavu.


– Uvijek je dilema brinuti samo o sebi ili pomoći i drugima. Evo mi smo odabrali ovaj drugi koncept, rekao je Komadina.Na press kolegiju izneseni su podaci o zaštiti vode, zraka, hrane i mora: dok je kvaliteta mora kroz tri godine izvrsna u 97 posto slučajeva, to nije slučaj s drugim pokazateljima. Tako je voda u Čabru i dalje problematična, što je pripisano maloj potrošnji, a i mjerenja kvalitete zraka su više-manje u redu osim na Mlaki i povremeno u Opatiji zbog ozona. Marišćina se mjeri posebnim sustavom, i onda je prošle godine bilo oko 65 prekoračenja sumporovodika, a 160 puta su te vrijednosti bile granične.– No, to je 1.000 puta manje od količina koje bi izazivale zdravstvene probleme kao što je iritacija očne sluznice ili slično, kazala je pročelnica za zdravstvo Đulija Malatestinić. No, zato su podaci o sanitarnoj i mikrobiološkoj kvaliteti uzorkovane hrane porazni: čak 28 posto svih uzoraka koje je pregledao Zavod za javno zdravstvo bilo je mikrobiološki neispravno. – To je na razini prošle godine, kazala je pročelnica, no novinare je zanimalo što se čini da se to promijeni.– Evo, zato i radimo ova mjerenja kako bi službe potom reagirale, ali inspekcije nisu u našoj nadležnosti, kazala je pročelnica.